Arbeiderpartiet svarte om rentefradraget

Publisert 1.6.2023
Foto: Colourbox

Samfunnsmagasinet sendte for noen uker siden en e-post til AP vedr. rentefradraget som har stått stille i 10 år. Effekten har siden da sunket fra 28 % til dagens 22 %.

Her er vår e-post til AP (gjengitt i kursiv stil).

Arbeiderpartiet, Arbeiderpartiets stortingsgruppe,
Statsminister Jonas Gahr Støre,
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Samfunnsmagasinet har tidligere rettet flere henvendelser til dere vedr. rentefradraget som har stått på stedet hvil siden år 2013.

Vi er nå alvorlig bekymret for økonomien til mange tusen mennesker i Norge som i dag betjener store boliglån. Norges Bank sine signaler om ytterligere renteoppganger i løpet av 2023, tilsier at det vil få store konsekvenser for de nevnte.

Regjeringen AP/SP må nå seriøst vurdere å få satt opp det fortsatt stillestående rentefradraget fra 22 % til min 25 – 26 %.

Vi ber om et snarlig og konkret svar på vår henvendelse pr. e-post.

Her er svaret fra AP. (Gjengitt i kursiv stil).

Hei!

Takk for henvendelsen.

Nivået på rentefradraget gjenspeiler skattesatsen på alminnelig inntekt på 22 prosent. Å oppjustere rentefradraget uten å oppjustere den generelle satsen på alminnelig inntekt, vil ha uheldige konsekvenser og er ikke noe vi vurderer. Skatten på alminnelig inntekt ligger fast på 22 prosent.

Vi ser også med bekymring på økonomien til de som betjener store boliglån og de som sliter med å møte den høye prisveksten. Gjennom vår regjeringsperiode har vi kuttet inntektsskatten for 8 av 10 skattebetalere. Samtidig har vi gjennomført store velferdsutvidelser, som f.eks. gratis SFO for 1. og 2.-klassinger. Samtidig har vi økt barnetrygden, og med en spesielt stor økning for enslige foreldre med barn. Vi har også økt minstepensjonsnivå for enslige, og med våre endringer i pensjonsreguleringen får pensjonistene et historisk godt oppgjør i år.  Vi har med andre gjennomført viktige grep for å hjelpe de som blir hardest rammet av høy prisvekst og økende rentekostnader.

Vår ansvarlige pengebruk bidrar har også bidratt til at rentene ikke har økt mer enn de har. SSB, Finansdepartementet og partene i arbeidslivet forventer at prisveksten vil falle resten av året og i 2024. Dette kan gi rom for Norges Bank til å redusere rentene.

Takk for spørsmålet, og ta gjerne kontakt om du har noen flere spørsmål eller bidrag.

Med vennlig hilsen,
Magnus Bjørnbekk
Politisk rådgiver
Arbeiderpartiet
Finansfraksjonen