Årelang veistrid førte til dom mot rettmessig eier!

Publisert 24.4.2023 (Oppdatert).
Foto: Privat

Ytring!

Faktum i straffesak Hordaland tingrett 12.04.2023. Dom Saksnr: 23-013101MED-THOD/TLOF

Eg er verken sjokkert eller forundret over det som skjer? Eg har sett det, opplevd det og tvungen gang etter gang til å ta konsekvenser av organisert kriminalitet satt i system i det som vert kalla norske domstoler.

Denne gang er det personen som heter Karstein Rye som kan tillate seg å begå åpenbare forbrytelser og uhjemlet myndighetsutøvelse under dekke av å kalle seg dommer! Eg skal ta dette kort og enkelt og dokumentere dei faktiske forhold med hans egen dom s. 4: «Han har blant annet vist til at det foreligger bekreftelse fra Kartverket 1. juni 2022 om at han er rett eier til grunnen der veien ligger.»

Det som faktisk Kartverket bekrefter og skriver 1. juni 2022 er: «Du er heimelshavar fram til eige gards- og bruksnummer for vegen er oppretta. Du må kontakte kommunen for å få oppretta gards- og bruksnummer for vegen». Der dommer Karstein Rye kan tillate seg å skrive om og forfalske beviset i ei straffesak og i tillegg utføre bedrageri i forhold til kven grunnboken utpeker som hjemmelshaver av veien på min eiendom.

Der han (dommeren) nekter å forholde seg til grunnbokens rettslige opplysninger og tinglysingens rettsvern ved å prøve og komme unna med å forfalske dei faktiske opplysninger fra kartverket. I tillegg så legger han til grunn som bevis Hardanger tingrettsdom:

«Retten er ikke i tvil om at Klubben plikter å innrette seg etter Hardanger tingretts dom av 2. august 2018 hvor det fremgår at Ulvik herad er eier av Bergavegen. Veien er en offentlig veg eid av Ulvik herad. Dette fremgår av Hardanger tingretts dom som nevnt og er godt begrunnet der.»

Eit bevis i straffesak som vart fullstendig knust i retten den 12.04.2023. Der Ulvik herad ved Thore Hopperstad måtte bekrefte i vitneforklaring at den avtale som må ha forelegge aldri har vert lagt fram i retten, eksisterer ikkje og Egil Klubben er dømt til å forholde seg til en avtale som aldri har eksistert. Det vart og godt dokumentert at det skjønn Ulvik herad har vist til faktisk heller ikkje eksisterer til fordel for Ulvik herad. Og om ikkje det er nok så er det aldri vist til grunnlag i lov for noen av fantasiene framstilt av Ulvik herad og domstoler.

Så eit enkelt spørsmål til dommer Karstein Rye er kva grunnlag i lov eller rettsmidler er rettet mot dei faktiske forhold som vert bekreftet av kartverket 1. juni 2022 i straffesak? «Du er heimelshavar fram til eige gards- og bruksnummer for vegen er oppretta. Du må kontakte kommunen for å få oppretta gards- og bruksnummer for vegen».

Det er vel nok fakta til at det er andre som bør utredes i forhold til psykiske diagnoser eller straffbare forhold etter straffeloven.

Egil Klubben
Bergo, Ulvik i Hardanger

Redaktørens merknad: Denne ytringen er skrevet av personen som saken handler om. Vi har publisert den med hjemmel i «Vær varsom-plakaten» pkt. 1.4 og 1.5. Red.