Årets trygdeoppgjør: Pensjonistene sakker akterut

Publisert 20.5.2022
Kilde og foto: Pensjonistforbundet

Alderspensjonene øker med 4,12 prosent, mens uførepensjonene øker med 4,84 % på årsbasis. Det er statens tilbud i årets trygdeoppgjør. Pensjonene blir fortsatt underregulert i forhold til lønningene. I tillegg blir pensjonistene snytt for to milliarder de skulle hatt i fjorårets oppgjør.  

På bakgrunn av dette ser forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet ingen grunn til å juble over årets trygdeoppgjør. – Når vi i tillegg ser at regjeringen ikke har noen vilje til å gi litt ekstra til de som har de laveste pensjonene, vekkes kampviljen, sier han. En enslig minstepensjonist vil kun få 670 kroner mer i måneden hvis dette blir resultatet. Gifte og samboere med minstepensjon vil få enda mindre, 490 kroner pr. måned.

Kravene fra Pensjonistforbundet, SAKO-organisasjonene og SAFO i årets trygdeoppgjør:

  • Organisasjonene krever at reguleringen av løpende pensjon minst skal følge lønnsveksten i 2022. I tillegg må alderspensjonistene få kompensert for hele avviket på 1,1 pst fra 2021. Organisasjonene krever dermed en vekst på 3,7 pst for 2022, pluss en korrigering for avviket på 1,1 prosent fra 2021. Det vil si en vekst på til sammen 4,8 prosent.
  • Organisasjonene krever at satsene for minste pensjonsnivå økes gjennom en opptrappingsplan, hvor målet er å overstige fattigdomsgrensen etter EU-definisjonen. Dette er et tiltak som reduserer fattigdom og ulikhet. Det vil bidra til at minstepensjonister får bedre levestandard, men også bidra til økt pensjon for alle pensjonister som ligger under dette nivået.
  • Organisasjonene krever at løpende pensjon og trygd skal være gjenstand for reelle forhandlinger, slik det var fram til 2011. Det er et viktig demokratisk prinsipp at landets vel 1,3 millioner pensjonister og trygdede sikres medinnflytelse over egen inntekt og levekår. Ved å oppheve underreguleringen og innføre forhandlinger sikrer vi at inntektene til alderspensjonistene og trygdede ikke sakker akterut, og at vi har virkemidlene for å utjevne forskjeller og utrydde fattigdom blant disse gruppene.
    Prosentvise reguleringer fører til at de med høyere pensjoner får mer i oppgjørene enn dem med lave pensjoner – med den konsekvens at forskjellene øker år for år.

Les mer om kravene her.

– Når regjeringen i dag legger frem et tilbud der alderspensjonistene kun får halve avviket fra 2021 kompensert, mener vi dette undergraver troverdigheten i systemet. Konsekvensen blir at pensjonistene taper to milliarder kroner, fordi regjeringen i 2021 bommet kraftig på sine anslag. Vi er også svært skuffet over at regjeringen velger å overse vårt krav om å gi noe ekstra til de laveste pensjonene. Den sterke kostnadsveksten rammer de som har minst hardest og det usosiale tilbudet fra staten i årets trygdeoppgjør bidrar i feil retning, sier Davidsen.

Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget før sommeren. – Vi håper opposisjonen kjenner sin besøkelsestid og tar pensjonistenes situasjon på alvor, sier Davidsen.