Asylsøkere kan ta jobb uten oppholdstillatelse

Publisert 22.4.2018
Av Jan Over Fromreide
Illus.foto: Colourbox

Fra og med 14. mai 2018 vil asylsøkere som enda ikke har fått oppholdstillatelse i Norge, kunne søke å ta seg jobb i Norge. Nok engang ser det ut som om FRP svikter sine velgere, og viser seg som et parti som i realiteten ikke på noen måter ønsker å begrense immigrasjonen til Norge, og sikre det norske folk og kultur.

Det vil si at asylsøkere fra og med 14. mai i realiteten er likestilt med norske statsborgere, og ettersom de vil måtte betale skatt på lønn vil ha de samme rettighetene som norske statsborgere når det kommer til krav på sosiale velferdsgoder. Demokratene i Norge Hordaland mener dette undergraver hele ideen og verdien av det norske statsborgerskapet, og vil bidra til en svekkelse av norske arbeidstakeres rettigheter.

Videre er dette ett viktig steg i globalistenes drøm om å skape en verden hvor nasjonalstater og grenser ikke finnes, og der statsborgerskap ikke har noen verdi ut over de pliktene du som statsborger vil ha når det kommer til å måtte betale skatt. Denne endringen er det helt utrolig at ingen i LO eller andre fagorganisasjoner ikke har motsatt seg, og det er skremmende å se at ett parti som FRP kan sitte i regjering og akseptere denne politikken.