Atomkraft i Øygarden (Hordaland)

Publisert 28.10.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det går mot en tid da kravet til enda mer ren energi tvinger seg fram. Likevel er mange engstelig for atomkraft, og med Tsjernobyl i minne er det forståelig. Det er eksplosjonsfaren ved Uran og Plutonium i tilfelle svikt i kjølesystemet som skremmer vanlige folk. Og det med rette. Radioaktiv utblåsning er ingen tjent med. Men løsning finnes.

Det radioaktive grunnstoffet Thorium har samme egenskaper som Uran og Plutonium, men lar seg ikke ned-smelte ved kjølesvikt, og kan ikke eksplodere. Thorium er under forskning og utprøving. Thorium-drevne biler er for lengst testet i baneløp, og gjør det bra. En liten stav på 8 gram er nok til å drive en bilmotor i 100 år! India er kommet lengst i forskning og utprøving av Thorium som energikilde i atomkraftverk. Norge er på 3. plass i verden mht. naturlige forekomster av Thorium. Tusenvis av tonn er påvist under mosen i Telemark.

Så dersom Øygarden vil ha atomkraftverk, bør man gå veien om Thorium. Selv om et slikt kraftverk utsettes for sabotasje, vil det ikke medføre eksplosjoner i reaktoren. Den bedrift som lanserer norsk atomkraft-teknologi basert på Thorium på verdensmarkedet, har skapt det som vil overta som en norsk hovednæringsvei etter olje og gass. Men det krever gründere og fag-ekspertise.

Terje Haugom, Demokratene.