Babykrise i verdens beste land å bo i?

Publisert 3.1.2019
Foto: Colourbox

Det er et beklagelig faktum at det fødes for få etniske norske babyer. I andre enden av livet forsvinner langt flere. Og det betyr at antall etniske nordmenn går ned. Migrantene derimot er flinke til å bruke norsk velferd, og dersom etnisk norske par er like opptatt med å jobbe og slippe ungemas som nå, så vil migrantene være i flertall om 40-50 år. Det er høyst betenkelig, og vil være en falitt-erklæring for Norge som norsk, suveren nasjon, tuftet på norsk historie og tradisjon!

Det var en tid da kvinner satte sin ære i å sette 2, 3 0g 4 barn til verden, – og kanskje flere, – og oppdro dem selv. Matstell og husstell var en selvsagt ting, og – som noen kloke hoder sier – husmoren var den siste norske adelsstand! Og de fleste menn hjalp til når de kom hjem fra arbeid.

Absolutt for få etnisk norske barn fødes. Og barnehagen og skolen med SFO har overtatt brorparten av barneoppdragelsen. Det begredelige faktum at det er blitt tradisjon og altfor lett å skille seg, og gifte seg både to og tre ganger, gjør det heller ikke enkelt for de barn som havner i en så traumatisk situasjon. Samhold, konfliktløsning, gjensidig respekt, kjærlighet og trofasthet i forholdet, er det ikke så mange som opplever. Flere og flere velger å leve så fritt, og velger å unngå å få barn – fordi alt er så mye enklere uten! Og mine barn, dine barn, våre barn osv. gjør bl.a. et evt. arveoppgjør problematisk…

Mor er og blir mor! Hva om regjeringen innførte full omsorgslønn – tilsvarende den utdannelse og evt. yrkes-lønn vedkommende kvinne har når hun går ut i permisjon, og at de kan velge mellom å få full omsorgslønn de første 2 år av hvert barns liv, og deretter evt. barnehage og ut i jobb igjen, eller bruke den eksisterende mors- og pappa-permisjonen? Forholdene må legges til rette, slik at det enkelte par ser det positive i å sette barn til verden – og disse barna skal være ønsket, – ikke bare for økonomisk spekulasjon! Og det må være kjærlighet i fundamentet, og alt som hører til i et godt parforhold. Er ikke kjærligheten ekte og varig, bør man unngå å få barn.

Det er ikke snakk om å «jage kvinnen tilbake til kjøkkenbenken», men gjøre mors- og foreldrerollen mer attraktiv, og uten å måtte oppleve mobbing, hetsing og plaging fra andre som setter karriere foran barn og et lykkelig familieliv!

Terje Haugom