Bare de rike får økt barnetrygden

Publisert 3.12.2018
Foto: Sfm.no

Etter at barnetrygden har stått stille i over 20 år er det flere partier som har villet øke barnetrygden for å avhjelpe spesielt barn fra fattige familier. KrF fikk i budsjettbehandlingene med Regjeringen gjennomslag for økt barnetrygd i kampen mot barnefattigdom. Beløpet ble på en tusenlapp pr år.

De rike vil knapt merke noe til dette, men for de fattigste familiene kan en tusenlapp i året bety litt. Men paradokset med denne avtalen er at de fattigste får minst nytte av økningen. For det store flertallet av landets kommuner regner barnetrygden inn i sosialstønad. De som får slik stønad får ikke mer utbetalt som følge av økt barnetrygd.

Demokratene mener at barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Da det er denne pruppen som trenger pengene mest. Hvis dette ikke skjer, vil alle fattige barnefamilier føle seg rundlurt. Da har KrF bidratt til at de rike får mer midler og de fattige mindre.

Er Ordføreren i Askøy Terje Mathiassen enig med Demokratene i Askøy om at barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp? Da det er denne pruppen som trenger pengene mest.

Jan-Ove Fromreide DEM