Bare en streng innvandringspolitikk gir Norge økt trygghet 

Publisert 15.12.2020
Foto: DEM/Colourbox

La det være sagt med en gang. Norge er stort sett et trygd og godt land. Det er derfor vi hjelper folk som flykter fra livstruende situasjoner. For Demokratene er det viktig og riktig at Norge hjelper folk i nærområdene isteden for å innvilge «gullkortet» som på klart norsk heter – asyl i Norge.

Ja, vi skal også hjelpe til med nød og katastrofehjelp i katastrofeområder, slik at vi sørger for at mennesker som har kommet til Norge, snarest mulig kan vende tilbake til sine hjemland for å bygge opp sitt eget land – basert på en demokratisk styringsmodell – ikke sharia.

Men vi må hjelpe til med ansvarlighet ved ikke å gi opphold til grunnløse asylsøkere som oppgir falsk identitet for å få et bedre liv i Norge. Å gi opphold til slike personer er og blir – helt feil. Ja, en misforstått godhet som undergraver viktige verdier som: Ytringsfrihet, demokrati, bærekraft,  likestilling og demokrati.

Alle kriminelle utlendinger skal automatisk utvises fra Norge etter første dom. Hvis de ikke reiser ut umiddelbart eller etter straffesoning, skal de holdes i varetekt, inntil deres utreise skal skje. Kriminelle utlendinger skal ikke ha lov til å ferdes fritt i det norske samfunnet.

Norge har også etter min mening gitt alt for mange mennesker også kriminelle opphold i Norge. Dette er personer som helt klart skulle vært utvist og sendt ut av Norge. Etter 8 år som medlem av Utlendingsnemnda, så vet jeg godt hva jeg snakker om.

Asylindustrien er stor og koster alt for mange norske skattemilliarder – og det sier seg selv at dette må ta slutt. Jeg vil derfor tilbake på stortinget i 2021 for å rydde opp. Ja, nå er nok mer enn nok!

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant og politisk nestleder i Demokratene