Barnetrygd til barnerøvere må stoppes

Publisert 28.1.2018

Av Vidar Kleppe
Politisk nestleder for Demokratene i Norge
Illus.foto: Colourbox

 Barnerøvere som bortfører norske barn fra Norge må med en gang uten opphold, fratas alle økonomiske ytelser fra folketrygden. Dagens praksis medfører dessverre at store pengeoverføringer gjennom folketrygden fra Norge går til barnerøvere i lavskostnadsland, i form av barnetrygd eller barnebidrag som faktisk overgår en gjennomsnittlig årslønn i landet som barnerøverene har flyktet til. 

Demokratene i Norge krever derfor om at storting og regjering snarest tetter alle «hullene» som gjør det mulig for barnerøvere å leve «herrens glade dager» på norske velferdsytelser som barnetrygd, kontantstøtte, bidragsforskudd, barnebidrag på flykt med norske barn i utlandet. Dette må nå ta slutt, nok er nok!