Barnevern bygges ut – husmorvikaren er nesten borte

Publisert 24.6.2018
Anonymt innlegg
Foto: Colourbox

Det kan være opptil flere måneders ventetid på et familierådgivningskontor. Og alle kommuner har ikke det engang. Men alle kommuner har et barnevernkontor. Er det en sammenheng? Jeg mener klart ja. Familievikar og familierådgiver er hjelp til selvhjelp for familier og tidlighjelp som kan forebygge problem. Familier får mer overskudd til å løse ting selv – og barnevern kan unngås for noen. For mange?

Hvorfor har husmorvikaren nesten forsvunnet, og særlig med så mange aleneforeldre og? Det stemmer ikke. Samtidig får barnevern flere ansatte og kontor i alle kommuner, mens alle kommuner ikke har familievikarkontor og familierådgivningskontor. Det stemmer ikke. Finnes det familievikarutdanning og familierådgiverutdanning? Jeg tror ikke. Barnevernutdanning finnes omtrent over hele landet. Det kan hjelpe mye bedre med ”’ufarlig” frivillig hjelp der folk faktisk blir mer hørt

De to andre hjelpeordningene har familie i navnet, det er signal at de er der for familier, familiemedlemmer. Barnevern har bare barn i navnet. Det er signal at de er der bare for barn. Samtidig er foreldre veldig involvert og sentral. Senterpartiet sier familien må ses som en enhet ikke som enkeltmedlemmer. Det må være utgangspunktet. Unntakene kan ikke være utgangspunkt. Da må det jo være mer utbygd familiehjelp enn barnevern.

Det er det ikke. Hvorfor? Ministeren heter barne- og likestillingsminister. Det er ingen minister med familie i navnet. Hvorfor ble det borte? Når undersøkelser viser at nesten alle barn tar mer skade av å bli flyttet fra hjemmet må det være fokus på familie. Barnevernet skal bygges ut og forbedres og masse penger brukes og hvor mange nye familievikarstillinger blir det? Jeg tror ikke det er mange hvis noen i det hele tatt. Nesten 1 000 nye stillinger til barnevernet sto det i en avis. Tusen nye familievikarer hadde gjort bra og enda flere

Det trengs kortere utdanning til familievikar, det er en fordel. Det var ikke bare som en hjelp i huset selv om det kan være viktig nok. Det gikk også an å snakke litt uformelt om ting som gjaldt familie. Det er erfaringen. Om det så bare er praktisk hjelp, kan det være god hjelp og trygghet en kortere tid når forelder er syk. Så blir det mer overskudd i familien. Kanskje gi noen nye ideer til familier og. Og tryggheten å vite at det finnes hvis det trengs er avlastning og. Folk hjelper hverandre mindre enn før, det er trasig og blir mer påkjenning på kjernefamilien men det går an å gjøre noe med.

Barnevernet holder ikke kvalitet og blir ikke førstevalg og helst unngått ofte. Det er ikke familiefokusert i navnet engang. Hvis Norge skal være et bra land for familier, må folk og Stortinget be om familieminister og familievikarer og nok familierådgivningskontor. Forebygge bruk av barnevern når det ikke er bra nok. Det har nok å ordne opp i. Hvis foreldre trenger hjelp pga sykdom eller andre ting, kan de søke familievikar eller familierådgiver, mye enklere og få mer overskudd. Før problem vokser. For det er jobb å være forelder, og det kan trenges støtte innimellom. Støtte fra noen som er der for familier i navnet og.