Barnevern-ofre ble fratatt retten til å klage på vedtak

Publisert 18.6.2024
Foto: Sfm.no. (Rådhuset i Bergen)

Etter avsløringen av skole- og barnehjemskandalen i Bergen høsten 2001, ble det gjort et viktig arbeid for at ofrene skulle få en slags erstatning. Dette var Byrådet i Bergen som sto bak arbeidet og som siden fikk gjennomslag for en ordning.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap)
Finansbyråd og nestleder Trond Tystad (Ap)
Byråd Kristin Ravnanger (KrF)
Byråd Geir Kjell Andersland (V)
Byråd Nils Arild Johnsen (Sp)
Byråd Tom Knudsen (Ap)
Byråd Anne-Gine Hestetun (Ap)

Politisk fargeskifte i Bergen

Det politiske byrådet i Bergen skiftet farge før en erstatningsordning var kommet skikkelig i gang. Og da skjedde det noe. Når det ikke gikk helt etter planen for det nye byrådet å torpedere hele erstatningsordningen (som ønsket fra flere), så sørget daværende byrådsleder fra Høyre, Monica Mæland for (med et prokuratorknep), å unnlate å informere Justisdepartementet om pågående rettssaker da de søkte departementet om unntak fra klageadgangen i Forvaltningsloven.

Det da sittende byrådet i Bergen fikk medhold fra Justisdepartementet (i og med unnlatelsen), at ingen ofre fikk klage på avgjørelser som ville bli fattet av et opprettet «Erstatningsutvalg» (ledet av en advokat med tilknytning til partiet Høyre). Og her er det tidligere bergenske Byrådet som prøvde å torpedere hele erstatningsordningen, og som fikk fratatt ofrene både rett og anledning til å klage på vedtak som de ikke var enige i.

Byrådsleder Monica Mæland (H)
Finansbyråd og nestleder Henning Warloe (H)
Byråd Lisbeth Iversen (KrF)
Byråd Hans-Carl Tveit (V)
Byråd Trude H. Drevland (H)

Det er viktig å forholde seg til fakta som kan etterprøves av enhver som måtte ønske det.

Jan Hansen
Frilansjournalist MNJ