Barnevernet delte sensitiv info uten tillatelse

Publisert 4.9.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Illus.foto: Colourbox

Denne saken har sfm.no valgt å anonymisere av hensyn til både kilden og vedkommendes barn. Den gir oss uansett igjen en klar indikasjon på hvor direkte skjødesløst barnevernet kan opptre i ulike sammenheng, og hvor personvernet settes i fare grunnet total uvitenhet om gjeldende lovverk.

Vedkommende som er mor til et barn, hadde med barnevernet å gjøre fra år 2007 til år 2015. Overfor sfm.no beskriver kvinnen året 2014 som det aller verste. Normalt sett skal en undersøkelse av barnevernet være påbegynt og avsluttet innen senest 3 måneder. Da de tre månedene var gått, ble ikke saken avsluttet men derimot forlenget med ytterligere 3 måneder. Kvinnen ble også lovet innkallelse i løpet av de siste 3 månedene, noe som derimot ikke skjedde.

I løpet av de 6 månedene i år 2014, hentet barnevernet ut pasientjournaler, utredningspapirer, sykehusprotokoller, psykolograpporter og andre papirer fra offentlige myndigheter som omhandlet kvinnen. Barnevernet opplyste derimot ikke kvinnen om hvem de siden hadde delt disse papirene med, deriblant barnets biologiske far, noe som er helt ulovlig å gjøre iht. lovverket. Kvinnen sendte klage til både den aktuelle Fylkesmann, Sivilombudsmannen og politiet på det barnevernet hadde foretatt seg. Hun fikk avslag på samtlige steder.

Den Norske Psykologforening gav kvinnen medhold i en klage på en psykolog som hadde vært inne i bildet. Den klagen ville derimot ikke Fylkesmannen i det aktuelle fylket bry seg noe om. Sfm.no spør om hvordan man skal kunne ha tillitt til barnevernet når slikt som dette skjer om og om igjen. Hvem har ansvar for at slike lovbrudd stanses, er det den personen saken omhandler eller er det våre politikere og øvrige myndigheter?

Den aktuelle barnevernsaken ble siden henlagt. Kvinnen som i dag har fortsatt omsorg for sitt barn, fortviler over at andre har og kan ha fått tilgang til meget sensitive opplysninger, men som de derimot ikke er berettiget til å motta, ei heller å få innsyn i. Kvinnen har aldri gitt barnevernet en slik tillatelse. Igjen viser etaten grov uforstand i utøvelsen av sin tjeneste slik sfm.no ser det. Kvinnen som også frykter for egen og barnets sikkerhet, så seg siden tvunget til å bytte navn.

Redaksjonens merknad: Samfunnsmagasinet kjenner kvinnens rette identitet.