Barnevernet gjør fortsatt som de vil!

Publisert 3.11.2020
Leder
Illus.foto: Colourbox

Fortsatt brukes det atskillige millioner skattekroner årlig på å ødelegge familier og barn i «verdens beste land å bo i». Det handler om den enes død og den andres brød. Det handler om konflikter som ikke burde ha forekommet i det hele tatt. Barnevernet får fortsatt gjøre som de vil, og ingen har så langt våget å stoppe etatens psykiske terror og forfølgelser av en rekke barnefamilier i Norge. Henvendelser fra ansatte viser også stor gjennomtrekk i etaten. De bekrefter interne strider og heftige krangler om metoder i klar strid med gjeldende lovverk.

Det er særdeles skremmende at majoriteten av våre folkevalgte ikke bryr seg. Igjen må man rope ut et klart varsku. Det er enda mer skremmende å igjen konstatere at våre påtalemyndigheter heller ikke bryr seg om de mange lovbrudd som barnevernet har begått mot familier og barn. Som en følge av ren likegyldig- og uansvarlighet, kan etaten med uforminsket styrke fortsette å bryte både norsk lov, EMK, og FN konvensjonen for barns rettigheter.

Igjen er det også viktig å påpeke den skremmende uansvarligheten som en stor andel psykologer står for, og for ikke å glemme de av dem som også har flere menneskeliv på sin samvittighet. Når fagfolk som skal forebygge menneskelige tragedier blir en medvirkende årsak til at selvmord begås, da er det virkelig alvorlig.

Barnevernets mange” forståsegpåere” forherliger også bruk av fysisk tvang mot barn og unge. Men dersom foreldre eksempelvis gir barn en inne-straff for å markere forskjell på rett og galt, da kan de risikerer å bli angitt av både naboer, skole og barnehage for både overgrep og barnemishandling.

Barnevernet griper ofte inn og omplasserer barn i institusjoner uten kompetent tilsyn. I barneverninstitusjoner lærer ikke barn og unge selvstendighet. De lærer heller ikke respekt for andre mennesker, lov og rett. Hva annet kan man da forvente når dem som står for driften av slike institusjoner, ikke engang selv vet forskjell på rett og galt. Disse representantene tenker for de unge til de har fylt 18 år. De unge for ikke lov til å tenke selv. Så slippes de en dag ut i samfunnet med klar beskjed om å klare seg på egen hånd. Da er svært mange av dem allerede skakkjørt og miljøskadet, og flere er gjerne blitt både kriminelle og rusmisbrukere på toppen av det hele. Det er dette barnevernet ofte kaller «til barnets beste».

Flere uavhengige aktører har i mange år påpekt grove lovbrudd fra barnevernets side. Og gjentatte ganger er det blitt advart mot ustabile mennesker som allerede er blitt ødelagt, og grunnet rene forsømmelser, overgrep og ansvarsløshet fra barnevernets side. Flere ofre for barnevernet har allerede tatt sine liv i ren desperasjon og dyp fortvilelse. Flere barn er av nevnte årsak blitt uten både fedre, mødre, bestefedre og bestemødre. Frykten for at ustabile barnevernsofre også kan komme til å ta liv er tilstede. Derfor må det nå reageres umiddelbart fra både myndigheters og politikeres side. Det må nå tas krafttak for å stanse barnevernets overgrep og lovbrudd.

Sfm.no oppfordrer igjen alle medier til å delta aktivt i økt fokus på uansvarlig opptreden og overgrep fra barnevernets side. Pressen har også rett til å fortelle samfunnet om avskyverd virksomhet som foregår i offentlig sektor. Når pressen ellers ikke gruer seg for å ta i tu med øvrige myndigheter, hvorfor da holde munn lovbruddene som barnevernet står bak?