Barnevernet har mye på sin samvittighet

Publisert: 25.11.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox
Ytring!!

Har fått med meg via Avisa Nordland at Storingsrepresentant, Tage Pettersen (H), hadde inne en artikkel (sannsynligvis i flere norske aviser) der han ser ut for å «forherlige» det barnevernet som Norge har. Norsk barnevern har flere sår i sin «samvittighet» om de har den slags, som også stortingsrepresentanter og komite-medlemmer bør merke seg. Hvorfor tror han at Norge ved flere anledninger er blitt dømt i EMD – og har de noen mening om hvorfor? Jo- for brudd på EMK i disse sakene. Alle vet dette- men politikere i nasjonalforsamlingen-herunder regjeringen- lukker øynene for disse dommene som Norge flere ganger er blitt tildelt! Det er en skam at ikke Norge har lært av disse.  Dette er en skamplett uten sidestykke!

Når man ser at alle instanser i dette som jeg karakteriserer som menneskehandel med barn, så høres dette litt fælt ut- så er det likevel en beskrivelse av at det er en riktig beskrivelse av situasjonen. Mange har gjennom tidene dødd av og med barnevernets inngripen og som følgesvenn, barn som voksne, foreldre inkludert uten at disse var suicidale heller på noen måte, og fikk dette som følgesvenn. Ser jeg noen antydninger til at tårer sprenger på nå eller? Dette er hendelser som aldri skulle funnet sted, men dog så har det det. Altså, norsk barnevern har blod på hendene!

Selv oppfordringer til selvdrap har forekommet, selv har jeg hørt slikt bli sagt til klienter! Da er dette skremmende, rent ut sagt! Nå er det for tiden en «debatt» serie som omhandler «barnevernshatere» -hvor en Rune Fardal er i hardt vær- og hvor han skal høvles ned for sine meninger. Selv om noen «metoder» han bruker kan være i en gråsone, som ikke alltid er rasjonell, så trykker han nok på en nerve et sted i dette, og mye av det han har «formidlet» har rot i virkeligheten. Når man stiller seg til disposisjon for å hjelpe, så skal man ikke ta ære for det man gjør men heller ta dette som et hint på at man mener å gjøre så godt man kan i vanskelige situasjoner for folk.

Svært mange ganger så ser man den reneste menneske smuglingen med lovverk til hjelp som tilkjennegir en slags status for dette, og dette er ikke greit. Denne Fardal er ikke alene om å kritisere dette elementmakkverket dette er, selv med VG som aktør. Hva skal folk få rett til å vite om forhold som norsk barnevern står for om man ikke da er nødt til å ty til gråsoner for å få dette frem i dagen? Man kan gå langt tilbake i historien i Norge, til tater-miljøet og hendelsene ved Svanviken i Eide for å se hendelser som staten burde lære noe av, men har man det? Nei, man har fortsatt i samme bane, og noen ganger «enda verre». Hva som foregår bak lukkede dører er nå en ting, for dette handler om privatsfæren til folk, men hvordan dette foregår bør man ikke tie stille om i denne barnehandelsindustrien som dette i virkeligheten er., enten man liker den uttalelsen eller ei.

Denne etaten er og har kun noen elementer i norsk offentlighet som ikke vet eller viser at de kan vite, hva som er forskjeller på sannhet og løgn. Løgn er svært fremtredende i dette om så man fant dette i kun en sak som gir grunnlag for å mene at det også kan være utbredt. At enkelte velger å gå i media i dette er ikke vanskelig å forstå all, den tid man ser fri flyt av løgn som preger saker. Derfor er sannhet et fy-ord i disse sakene i svært mange tilfeller enten en sak kan ha noe for seg eller ikke. Det hersker en dyp bruk av unngåelse av sannheter og man tyr til meget tvilsomme tilstander som påstand for å vinne frem i saken.

Man gjemmer seg bak dette selvproduserte dokument som ikke man klarer å finne sannheter for og da får løgnen fri flyt – dessverre. Dette gjemmer man seg bak og kaller mye av dette for taushetsplikt-altså dette brukes bevisst og de som jobber med saken ser ut for å ikke ville vite forskjeller mellom sannhet og fiksjon, eller at man bevisst lyver selv i retten, for å «berge sitt eget skinn». Alt for å vinne barnevernets sak, ikke barnets beste! Man kan den som vil protestere på mine uttalelser her- men husk en ting- folk har sett tilstander som hører inn under det som heter psykologisk terror overfor mennesker i sårbare situasjoner skapt av mennesker/ elementer som selv svært ofte har egne problemer med samme etat man jobber i!  Enkelte av disse har selv vert rusbrukere, bare for å ha sagt dette. Da er det ikke barnets beste dette handler om.

Man finner barnevernere – saksbehandlere- psykologer- man bruker som er helt «bortreist» og langt fra tenker rasjonelt når man sitter i retten og sover «i timen» bokstavelig talt.  Den store «synderen» i dette er Kari Killen som har produsert en stor del av lærebøkene i utdanningen av disse «elementene», og som tror fast på at hun er en «rasjonell GURU» og en helt i denne handelen med andres barn! Dette er en skandaløs lektyre når man ser følgene dette noen ganger fører til hva angår dødsfall i disse sakene. Man tenker ikke over noen gang at dette de syr sammen av «fantasier», at dette får følger lenge etter en begravelse og enda lengre i tid- disse dokumentene havner til syvende og sist hos statsarkivet og finnes der frem til noen skal forta litt slektsgransking flere ti- år etterpå, eller at man som «innhold» og etterkommere skal nøste opp sannheten.

Konsekvensen kan bli at man ikke finner ut av sannheten, prisgitt dokumenter fulle av usannheter som man er tvunget til å forholde seg til. Når man skal inn i en rettssal, så blir man konfrontert med at man skal fortelle sannheten, det gjør i alle fall ikke barnevernere og deres tillitsfulle medhjelpere. Dette har alvorlige konsekvenser, men man bryr seg ikke om hva man tar til orde for og som får store konsekvenser både for barnet saken handler om og familien for øvrig.  Dette ser man også fra institusjonene, eierne av disse, deres ansatte, fosterhjem, som heller ikke er rasjonelle til sannheter de skal fortelle om og der disse har sitt sete. Anbefaler å lese denne boken, «Når makteliten trues og ofrene knebles». Denne får man tak i fra sfm.no. Jeg avslutter med dette oppropet: Fysj for en gjeng!!

Ellinor Nerbø
( Mangeårig hjelper for folk som har møtt norsk barnevern).

Referanse: Avisa Nordland 7.11.2022
https://www.an.no/barnevern-ma-vare-for-barns-beste/o/5-4-1678033