Barnevernet mangler tillit

Publisert 20.1.2019
Foto: Sfm.no

Statens helsetilsyn sin rapport om barnevernet fra januar 2019 – som har totalt gjennomgått 106 barnevernssaker fra 60 kommuner over hele landet som viser- stryk. Storting og regjering må snart skjønne at det er på tide å gjøre noe drastisk for å styrke troverdigheten til barnevernet.

Norge presterer å være helt i verdenstoppen når det gjelder kostnader og omsorgsovertakelser. I mange saker burde disse midlene uten tvil heller vært brukt til å hjelpe familier som sliter – slik at barn og foreldre med den rette hjelpen i langt større grad enn i dag kan vokse opp i sine egne trygge hjem. Altfor mange barnevernssaker i Norge viser dessverre det motsatte.

Når man ender med en omsorgsovertakelse så skulle det egentlig være en selvfølge at barn da kan vokse opp hos sine besteforeldre eller andre i nær familie. Ja vi trenger et barnevern, men mye må endres til det bedre for å styrke troverdigheten og tilliten til barnevernet. Nok er nok!

Vidar Kleppe
Tidligere stortingsrepresentant
Politisk nestleder for Demokratene