Barnevernet medvirker til at færre barn fødes i Norge!

Publisert 3.1.2019
Av redaksjonen i sfm.no
Foto: Wikimedia /
PinkStock Photos, D. Sharon Pruitt

Statsminister Erna Solberg har nokså nylig uttrykket bekymring over svært lave fødselstall i Norge. Det framkommer dog ikke helt klart om dette bare omfatter etniske norske eller også borgere av utenlandsk opprinnelse. Sfm.no vil hevde at en av de største årsakene til lave fødselstall er det norske barnevernet. Etaten har gjennom flere år fått knusende kritikk for ikke bare rene og beviste lovbrudd, men og for sine temmelig så lugubre og utspekulerte arbeidsmetoder.

Det norske barnevernet skremmer i dag vettet av yngre mennesker med sine stadige inngrep i familier i Norge. Det er sannelig ikke rart at barnevernet i Norge får store oppslag også i flere utenlandske medier. Når bl.a. en yngre norsk mor måtte gå til det drastiske skritt å søke asyl i et EU-land (Polen), fordi hun måtte ”flykte” fra barnevernet med sitt barn, sier ikke så rent lite. Bare en slik hendelse er en gedigen skam for Norge, et land som ellers er meget flink til å stille opp for millioner andre mennesker verden rundt med både penger og gaver, og ikke minst hyler og skriker globalt om land hvor menneskerettigheter ikke tas hensyn til.

Men folkens!! Hva i alle dager er det norske myndigheter selv driver med? Jo – nettopp brudd på både norske lover, konvensjoner og menneskerettigheter. I dag er en rekke unge kvinner rett og slett redde for å sette barn til verden i Norge, nettopp på grunn av det norske barnevernets agerende. Norsk innblanding i en rekke eksterne utenlandske konflikter, har også gjort landet vårt til et mål for mulig terror, noe som helt klart også er en medvirkende årsak. PST sin trusselvurdering bekrefter at så er tilfelle. Altså blir nok engang den norske sivilbefolkningen lidende for grov ansvarløshet fra våre politikere i både Regjeringen og på Stortinget.

Statsministeren burde gitt sjefen for Justis- og beredskapsdepartementet, klar beskjed om å rydde fullstendig opp i det norske barnevernet. Flere tidligere ansatte, har også fortalt media rystende historier fra sin arbeidsplass, ikke minst presset som mange er blitt utsatt for av overordnede, press av både psykisk og mental art og karakter. Mange hundre menneskeliv har også gått tapt i Norge grunnet barnevernet. At en etat som denne ikke engang stilles til ansvar, er til de grader hoderystende. Riksadvokaten og påtalemyndighetene bør også komme på banen og få renset luften. Det trengs en alvorlig opprydning i etaten.