Barnevernet verst i små kommuner

Publisert 28.4.2018
Av Ellinor Nerbø NBBO
Illlus.foto: Colourbox

Nå er det «bevist» i både Faktisk.no, VG og NRK-nett, at barnevernet henter flere barn i små kommuner enn i de større. Basert på folketallet?, så er det flere overtakelser i de små kommunene. Man kan lure på om dette er et bevisst valg og en villet handling for å avfolke de mindre kommunene – ved at man tar ut «fremtiden» i disse kommunene, for på den måten å tvinge folket til større steder, og uavhengig av at man likevel er villige til å ta de samme barna ut av sine hjem.

Dette vil da bli mer «anonymt», ved at man lettere kan fremsette de løgnene man pleier å gjøre for at saken skal virke mer «troverdig», og nettopp fordi man på en måte er tvunget til en flytteprosess man ikke ønsket. Etterpå så skalter og valter man etter egne ønsker i kommunen dette barnet til de meste uverdige fornedrelser som barnevernet kan komme på, i et rusmiljø man tvinger enkelte barn og unge inn i, for deretter å si ”hva var det ikke vi sa”?

Altså med fritt forsett presser etaten barna inn til rusproblematikken i ren gangsterstil! Man kan mistenke at det er dette Kari Killen hadde i tankene da hun skrev sine lærebøker med påfølgende «etterutdanning» i dette prosjektet! Det må være innlysende at hun hadde noe i tankene da hun først fikk lillefingeren i dette meningsløse hysteriet hun har skapt!