Barnevernssaker er meget helsebelastende

Publisert 29.11.2019. Oppdatert 4.12.2019 22:55
Illustrasjonsfoto: Colourbox

De fleste kjenner til den gamle FBI – serien med slagordet, ”du tror det ikke før du får se det”. I Norge har vi et såkalt barnevern som er regulert av norsk lov, et lovverk som selvsagt er til for å overholdes fra våre myndigheters (barnevernets) side. Men så har vi også en passus som sier, ”ingen regel uten unntak”.

Stor mangel på det meste

I løpet av de siste 10 årene har henvendelsene til sfm.no om norsk barnevern nærmest eksplodert. Vi kan derfor konkludere med at ingen annen norsk offentlig myndighet, har kunnet tillate seg å begå så mange kriminelle handlinger og lovbrudd i en og samme sak, og som barnevernet faktisk har gjort i flere enkeltsaker som sfm.no har fått se nærmere på.

Personlig prestisje, tilfredsstillelse av personlig ego, utøvelse av urimelig og helt klart lovstridig maktbruk, er forhold vi har registrert. Det er ikke så merkelig at stadig flere mister all tillit til nettopp barnevernet. Vi har også registrert en skremmende mangel på ansvar, kompetanse, konduite, klokskap og bruk av sunn fornuft. La oss derfor kort liste opp hva som i hovedsak har kommet fram i de saker sfm.no har tatt nærmere i øyesyn.

* Familier er blitt utsatt for alvorlig trakassering, trusler og psykisk mobbing.

* Familier er blitt utsatt for alvorlige anklager basert på helt udokumenterte påstander.

* Familier er blitt forfulgt, nærmest fotfulgt i både sin hverdag og i sitt privatliv.

* Barn og unge er blitt trakasserte og mishandlet i både fosterhjem og i barnevernsinstitusjoner.

* Barn og unge er blitt straffet av barnevernet for å fortelle om overgrep under barnevernets omsorg.

* Barn og unge er blitt fullstendig avskåret fra all kontakt med egne søsken og egen familie.

* Foreldre er blitt falskt anklaget for kidnapping av egne barn.

* Når barnevernet har tapt en sak, har etaten igangsatt nye rettsprosesser bare for å vinne.

* Utenforstående har også blitt falskt anklaget av barnevernet for omsorgssvikt av egne barn, og gjort av etaten for å forsterke en sak mot et familiemedlem, og til tross for at etaten ikke hadde noen som helst faktamateriale å forholde seg til.

Barnevernssaker enormt helsebelastende

De som havner i konflikt med barnevernet, blir utvilsomt både psykisk, fysisk og mentalt belastet. Etter snart 22 år på Internett, har sfm.no fått se ting vi ikke trodde var mulig kunne skje i velferdsstaten Norge. Hva føler menneskene som blir utsatt for slike horrible handlinger som vi viser til i avsnittet ovenfor? Så langt vet vi at mange føler seg;

* Fortvilet
* Maktesløs
* Oppgitt
* Tråkket på
* Rettsløs
* Sviktet av samfunnet
* Sviktet av rettssystemet

Hvem vil ta det endelige ansvaret?

Når barnevernet beviselig skader både barn og foreldre, så må det være tillatt å igjen stille spørsmål om hva som er galt med denne etaten. Våre folkevalgte er fullstendig klar over hva som foregår, men toer fortsatt sine hender og nekter i utgangspunktet å gripe inn. Ikke engang etter at Norge er blitt dømt flere ganger i EMD i Strasbourg. Å gi barnevernet enda mer penger er fullstendig meningsløst. Å gi barnevernet enda mer makt er ren og skjær galskap.

Hvem er ansvarlig nok til å foreta seg noe, ikke minst med det for øye å spare landet for ytterligere flermillionsøksmål, og som sfm.no nå vet vil komme med tiden, også grunnet forhold som ligger flere tiår tilbake i tid. Vi håper spesielt at den sittende Barne- og likestillingsministeren fra KrF får disse fakta med seg!!

Jan Hansen
Ansvarlig redaktør