Basis-kunnskaper som skolen glemte

Publisert 22.4.2020
Foto: Sfm.no (Skilt fra Statens Vegvesen nett)

En ting er å gi barn og unge en allmennutdannelse og kunnskaper som er nødvendige for et bra samfunnsliv senere, en annen ting er å lære barn og unge hvordan de skal klare seg på best måte i en verden med trafikk av alle slag. Det virker som at basis-kunnskaper om adferd i moderne trafikk er totalt utelatt i skolenes læreplaner. Det kan føre til mange tragedier som absolutt kunne vært unngått.

Det at barn og unge ikke har peiling på f.eks. hvilken side av veien man skal gå, dersom det ikke finnes fortau. Det at å gå tre, fire og fem side om side på trafikkert vei, eller sykle flere ved siden av hverandre, utvise null respekt for biler – som ved slik uvettig adferd kan sende dem rett til kirkegården. Hvordan ferdes i strøk med trafikklys, gangfelt, kryssing av vei, utstyr påbudt på sykkel, bruk av refleks osv.

Når slike basis-kunnskaper prioriteres vekk, i den perioden da gode forsetter skal dannes og videre-utvikles, kan følgene senere i livet få konsekvenser som ikke er bra. Om ungdom – etter en skolegang uten basis-kunnskaper om akseptabel trafikk-adferd – skulle klare å ta sertifikat på motorkjøretøy, er det stor sjanse for at vedkommende f.eks. ikke gidder å bruke blinklys, ikke bruke lys rett, null respekt for vikeplikt, fotgjengere, syklister osv. Altså slurv og slendrian, til potensiell fare for andre og seg selv.

Grunnskolen må få inn på planen en trafikk-undervisning som gir elevene en bedre adferd i trafikken og trafikk-forståelse, enten som gående, syklende eller kjørende. Trafikken møter de hver dag. Det å bli trygge, bevisste trafikanter, er minst like viktig som fremmedspråk og matematikk. Også i det voksne liv!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Redaktørens merknad: Det innsender her tar opp, er et svært så viktig tema, spesielt i disse tider. Trafikkvettet til mange nordmenn er i dag under all kritikk. Årsak: Manglende lærdom fra bl.a. skolen. Når man nå tillater øvelseskjøring med bil fra 15 års alder og mopedbil fra 16 år, så er spørsmålet som følger: Hva har disse unge lært av trafikkvett før øvelse og ren kjøring igangsettes? I Sverige sliter man visse steder med såkalte «Epa-traktorer». Disse ombygde bilene har en maks tillatt fart på 40 km/t, men er ofte trimmet og brukes av mange ungdommer – som mangler nettopp vett i trafikken. Våre politikere må få innført obligatorisk trafikkopplæring allerede fra 1 klasse. «Tidlig krøkes den som god krok skal bli». Trafikk handler også mye om liv og helse både for andre og for seg selv. Dette kan og vet vi som har mer enn 50 år bak rattet uten uhell og fartsbøter. Red.