Bedre forhold for kollektivtrafikken i Göteborg, men…

Publisert 11.5.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Foto: Sfm.no

E6 mellom Kungälv og Göteborg sentrum – i begge retninger, har lenge vært hodebry for dem som steller med utbygging av veier og motorveier i Sverige. Omsider ble det bygget et ekstra felt for kollektivtrafikken og for taxi i begge retninger. Nå står de ferdig og brukes flittig. Tross utvidelse av E6, så har kollektivtrafikken likevel en del problemer på den angitte strekningen. Dette skyldes i hovedsak en kraftig økning av tungtransporttrafikken.

I retning Oslo er det flere påkjøringsfelt som benyttes av lastebiler i ulike størrelser. Det skyldes et meget stort industriområde på høyre siden av E6. Disse lastebilene må nemlig krysse kollektivfeltet for å komme inn i rett kjørebane. Dermed skaper de mindre flyt i trafikken særlig under rushtid. Det gjelder spesielt påkjøringsrampen ved Ringön (etter flaskehalsen Tingstadtunellen), og påkjøringsrampen fra Stigs Center vis a vis Scandic hotellet på Backadal.

Det bygges nå en helt ny vei og bro i dette området, et prosjektet som er bedre kjent som Västlänken. Omsider skal det bli god flyt i trafikken – lover de ansvarlige. Sfm.no testet strekningen mellom Mölndal og Hisingsbacka tur og retur. Vi ville få bekreftet en påstand som sa at i rustrafikken øker kjøretiden med minst 2 kvarter. Vi tok derfor av sted fra Hisingsbacka kl. 14.00 og var i Mölndal kl.14.15. Returen startet kl. 15.45 og ankomsten tilbake ble kl. 16.30, altså 1/2 time ekstra.

Nå har flere trailere som skal til Norge begynt å benytte E45 på den andre siden av Götaälv, for bl.a. å unngå køer i Tingstadtunellen som går under elven. Men den økte trafikken på E45 skaper imidlertid økt trafikk på en nokså svingete forbindelsesvei mellom Lilla Edet (E45) og Ljungkile (E6). Så på en måte er problemene flyttet nordover. Her er det trailere som skaper køer grunnet sakte kjøring flere steder, noe som også forsinker kollektivtrafikken.

Det er ingen tvil om at det må satses på å få langt mer gods over på jernbane, og at sjøveien til Norge benyttes mer enn den gjøres i dag. Slik utviklingen nå går, så vil det ikke ta mange årene før E6 mellom Göteborg og Oslo likner på A10 (Berliner Ring), motorveien som går rundt den tyske hovedstaden. Der må man bare forvente køer fra tidlig morgen til sent på ettermiddagen. Hovedårsaken skyldes tungtransport fra både syd, vest, nord og øst.