Bergen: Byrådet lærer aldri

Publisert 30.7.2018
Av Wilfred Høsteland
Foto: Sfm.no

Bergens sittende byråd er på flere måter en katastrofe for byen. Utvilsomt det verste Byrådet vi har hatt, – selv om det forrige Høyre-dominerte heller ikke var noe å rope hurra for! Først har man de vanvittige bybane-planene – et prosjekt som et klart flertall av befolkningen ikke ønsker videre utbygd, men som Byrådet trumfer gjennom – koste hva det vil – uansett om en mengde boliger og bedrifter skal raseres. 

Der skal brukes ½ milliard bare til å kjøpe opp eiendommer. Den endelige prisen blir selvsagt minst doblet! Hva gjør vel det når politikerne selv bor utenfor raserings-strøkene?! Bergens-politikerne har uansett ikke kontakt med folket og egne velgere. De forakter velgerne – og velgerne forakter Byrådet. Politikerforakten spirer og gror. Slik er det når farlige maktmennesker (også kalt psyko…!!!) får sitte med makten.

Der har siste årene vært fremsatt en rekke planer om nye «brygger» – d.v.s. etter klart mønster fra Aker Brygge o.l. i Oslo. Langs Damsgårdssundet i Bergen har man fått opp en «armada» av redselsfulle boligbygg, og til priser som ekskluderer vanlige mennesker og barnefamilier. Samtidig ønsker Byrådet å få flere barnefamilier til sentrum og sentrumsnære områder. Det nytter ikke med en slik politikk.  Byens velkjente boligspekulanter har fremsatt ville ønsker som ville medført at flere av byens internasjonale kaiområder (cruiseskip-havnene) ville bli mer eller mindre rasert. Og Byrådet nikker entusiastisk. 

Det som da skal satses på er leilighetsbygg til mange millioner kroner hver – ofte dyrere enn en middels enebolig. Og luksus skal der selvsagt være med – båthavn for beboerne utenfor stuedøren. Ikke småtterier! Og merkelig nok (??) er det et Byråd dominert av Arbeiderpartiet som for tiden styrer, men en del av dem selv bor jo i Bergens Bærum – Fana – og har det riktig bra! Da er det jo ikke så nøye med de andre. Som vi alle har erfart grundig de senere årene, er ikke forskjellen mellom AP og Høyre særlig merkbar lenger. De kan vel like gjerne fusjonere. Selv om det enda er en stund til, ser vi frem til et Byrådsskifte i Bergen. 

Med byrådet for byutvikling, Anna Elisa Tryti i spissen, ser vi ikke særlig håp for en positiv utvikling i Bergen på en rekke måter og områder. Det sittende Byråd har så langt gjort så mange kostbare tabber og vist så stor arroganse overfor byens befolkning, at de allerede nå vet at de ryker ved neste kommunevalg. Så nå haster det tydeligvis med å rasere mest mulig før disse menneskene er fordrevet fra sine taburetter.