Bergen med 5-dobling av bompengene?

Publisert 19.11.2018
Illus.foto: Wikipedia/Konstanchin

Kjære medborgere av Norges mest bompenge-belastede by! Våre byråder – og særlig Tryti – har fremdeles hverken forstått eller fått med seg det ufravikelige faktum, at «giftlokket» over sentrumsgryten på stille, kalde dager skriver seg fra fyring i tusener av gamle vedovner, med rå ved og elendig kunnskap om fyring! Byrådenes tvangsforestilling om at det er de fæle bilene som har skylda, er så fastgrodd, at våre beste psykiatere ville ha fått noe å virkelig bryne seg på!

Og som følge av denne tvangsforestilling, har de samme hoder funnet ut at – på nettopp slike dager – bompengene skal 5-dobles! Vel, mye tyder på at mesterhjernen bak et slikt vanvittig grunnløst tiltak, må være byråd Tryti. For henne er kampen mot giftlokket og fossilbiler generelt blitt en livsoppgave. Kampen for en luft som også astmatikere kan leve med, er et viktig miljø-tiltak. Bare det at hun skyter på feil skyteskive, – de gamle ovner skal få fortsette å forsure Bergensluften.

La Tryti prøve denne 5-doblingen noen dager, så både private og nærings-drivende blir presset til å bruke buss og bane! Så – når bilene står hjemme – kan hun sette sine konsulenter i sving med måleutstyret sitt på Danmarksplass, der jamringen har sitt arnested! Når målingene viser samme utslag som på slike dager med vanlig rushtrafikk, blir det bevist at hennes bestrebelser har lite med miljø å gjøre, men heller et nidkjært arbeid for skatte-innkreving til kommune-kassen!

Avslutningsvis fastslår jeg: I EUs regler for innkreving av bompenger, kan dette brukes som hjelp til finansiering av nye veistrekninger, broer og tunneler. Det heter også at når veistrekning, bro eller tunnel er nedbetalt, skal bomstasjon fjernes og bompenger for prosjektet opphøre! Kan noen forklare oss HVORFOR Norge har fått dispensasjon til evig innkreving? Vi har da olje og gass, ikke sant? Et oljefond av astronomiske dimensjoner, hvor avkastningen alene burde brukes til samferdsel og velferd i Norge, i stedet for å spille «stor kar» og gambler ute i verden! Bompenger er blitt en livsstil for maktmenneskene. Og de vil ALDRI gi fra seg sine inngrodde evner til å melke oss, presse og skvise vår private økonomi og eiendom. Men har Norge råd til å unnvære sitronsaften? Oh YES! Landets økonomi ville tålt null bompenger og 7 kr literen for drivstoff!

Terje Haugom
Samfunnsdebattant