Beskytt samfunnet!

Publisert 25.11.2019
Foto: Sfm.no

Personer som har begått straffbare handlinger, men som rettspsykiatere mener var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, går fri som fuglen ut i samfunnet igjen. De kan være gjengangere i rettsapparatet, drap, voldtekt, vold, ran, narkotika, rus – likevel går de fri, til tross for at de er psykisk syke!

Er det ikke på tide at disse tikkende bombene tas i forvaring, i stedet for å fortsette den kriminelle løpebane? Er man så syk på sinnet, at ønsket om å drepe, voldta, slå ned osv. impulsivt og ukontrollert bare fører til handling som går ut over uskyldige medmennesker, kan man ikke gå løs lenger!

Hvis psykiaterne ikke ser logikken og fornuften i dette, er de ikke verdige til å inneha slike stillinger. Og hvis ikke norsk rettspraksis endres på dette punkt, er selve systemet og lovens tolking syk. Samfunnet har behov for og krav på beskyttelse, – og det har samfunnet ikke med psykisk ustabile, tikkende bomber gående fritt omkring!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.