BFO: Nei vi har ikke fete tillegg

Publisert 23.8.2019
Kilde: Mynewsdesk
Foto: Colourbox

I sin kommentar den 21.8 kommer Sverre Strandhagen med mange unyanserte påstander om inntektsnivået i Forsvaret som må korrigeres.

For det første er det ikke slik at våre medlemmer har fetere tillegg enn andre grupper. Tillegg for øving, seiling og vakt kompenseres for å være tilgjengelig hele døgnet for arbeidsgiver. Nivået er betydelig lavere enn mange andre har, for samme tilgjengelighet. Systemet er heller ikke særegent, det er framforhandlet med grunnlag fra blant annet gjeldene tariffavtaler, noe som ikke er uvanlig i Norge.

For det andre er det ikke vilkår for de ansatte som begrenser den operative evne eller mulighetene for å øke denne. Det er først og fremst antall ansatte og tilgang på kompetent personell. Her viser tall at mange i Forsvaret jobber godt over 1,5 årsverk. Mange er faktisk oppe i over 2 – 2,5 årsverk!
I tillegg skylder Forsvaret i dag opparbeidet tid som avspasering og ferie for flere 10 talls millioner

Mener Strandhagen at disse skal jobbe gratis?

For det tredje er det ikke riktig at Forsvaret har samtaler med organisasjonene om variable tillegg og pensjon. Dette er riktig nok tatt opp av oss etter årets mellomoppgjør, men så langt er det ingen respons fra arbeidsgiver. Slik situasjonen er nå med innføringen av et nytt pensjonssystem så vil Forsvaret spare betydelige midler i framtiden, ved å legge til alle variable tillegg som del av pensjonsgrunnlaget vil noe av innsparingen forsvinne. Like viktig er det at Forsvaret uten en slik innretning vil tilby den kanskje dårligste pensjonsløsningen i offentlig sektor, det vil gjøre det krevende å skaffe kompetent personell og beholde de, noe som i dag er en utfordring.

Det er viktig å understreke at vi som organisasjon gjerne diskutere innretningen av tillegg for aktivitet og tilgjengelighet, men å påstå at dette må reduseres for å øke eller opprettholde den operative evne er å dra det langt.

Strandhagen som kommentator i avisen Dagens Næringsliv, bør vite at bak tallene ligger en årsak.

Våre medlemmer jobber mye, ekstremt mye. Hadde Strandhagen jobbet like mye som våre medlemmer hadde hans inntekt vært over 3 millioner kroner. Men klart, Strandhagen er heller ikke på beordring.