Bilorganisasjonen NAF har forstått det

Publisert 26.7.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske veier skriker etter mer vedlikehold. Det er et etterslep på nærmere 100 milliarder kroner, det meste av det på fylkesveiene. De sentrale politikerne må nå prioritere opprustningen av veinettet.

Regjeringen må også fjerne bompenger, gjennom å kutte gjelden til bomselskapene, reforhandle bypakkene og gi bomselskapene rentefrie lån.

NAF mener i likhet med Pensjonistpartiet at veibygging prinsipielt bør finansieres over offentlige budsjetter, slik vi gjør med bygging av all annen infrastruktur i dette landet; skoler, jernbane, universiteter og sykehus.

Vi er nå inne i en tøff kommune og fylkestingsvalg hvor nettopp veivedlikehold og bompenger kan bli et hett tema. Jeg oppfordrer alle parti til å lytte til bilorganisasjonen NAF.

Svein Otto Nilsen
1.kandidat på Pensjonistpartiets kommuneliste i Trondheim og til Trøndelag fylkesting