BLD statsråden dekker over sannhet om norsk barnevern!

Publisert 8.10.2018
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Enda en gang står en statsråd opp og prøver å kamuflere sannheten om et barnevern som langt fra har «til barnets beste» i sin virksomhet. I forrige uke, i dagsnytt atten, fikk vi en skremmende avdekking av hva det norske barnevernet er i stand til å gjøre overfor vergeløse barn- Det ble stadfestet at hver dag blir 5 barn tatt fra sine foreldre.

Det hersker ingen uenighet i at barnevernet griper inn der det er åpenbart at barn blir mishandlet. Det er det som er barnevernets primære oppgave. Men så kommer det for dagen at barnevernet beveger seg på grensen til å bryte menneskerettighetene og barnekonvensjon. Ved at det ser ikke ut til at barnevernet stiller seg positivt til å finne andre og bedre løsninger enn total adskillelse. Barnet blir satt bort til helt fremmede mennesker.

Hvor er barnets familie, bestemødre og bestefedre, tanter og onkler? Blir ikke disse alternativer undersøkt? Hvor mange er det ikke som er blitt oppfostret til gode borgere av sine besteforeldre? Er alle forhold i en barnevernssak grundig nok undersøkt, eller er det minste motstands veg som blir anvendt?

Nei statsråd Helleland dette er ikke Norge verdig. Slike avsløringer vi fikk i dagsnytt atten, krever handling og ikke tildekking. Bør barnevernets virksomhet bli satt under kommunal kontroll.

Per H Midtgaard