Blir det bedre med cannabis?

Publisert 14.12.2017

Av Terje Haugom.
Politisk kommentator MOD
Illus.foto: Colourbox

Nei til rusreform! Stortinget vedtar Høyres avkriminalisering av narkobruk, og satser på behandling i stedet for straff. Det må da være legitimt å stille spørsmålet: Hvilke konsekvenser vil dette få, f.eks. mht. trafikksikkerheten? Da kan svake sjeler – for svake er de nemlig – røyke en rev, og så sette seg bak rattet. Når de så kjører ned et medmenneske, skader eller dreper, kan ikke politiet arrestere dem, for Stortinget har vedtatt at cannabis eller marihuana er lovlig! Og hva med hjernesvinnet hos dem som er så svak at de ikke klarer å holde seg unna dritten?

Nei, her gjør våre folkevalgte folkehelsen en vanvittig bjørnetjeneste! Dette er rett og slett for dumt til landets øverste myndigheter å være! FrP står alene imot vedtaket. Det viser med all tydelighet i hvilken leir intelligensen på Løvebakken er samlet! Det sto en gang i våre trafikkregler at røyking i bil var forbudt. Pga. nedsatt reaksjonsevne. Blir det bedre med cannabis da? Molbo-politikk!