Blir samordning av grunnpensjoner nå fjernet?

Publisert 14.8.2019
Foto: Sfm.no

Våren 2014 startet sfm.no arbeidet med å påpeke lovstridigheter når det gjelder samordning av grunnpensjoner for gifte og samboende trygde- og pensjonsmottakere. Saken har vært innom det ansvarlige departement ASD og Oslo Tingrett, men uten at det kom til noen løsning.

Sfm.no har under tiden også tilskrevet samtlige partier på Stortinget om denne saken, men heller ikke der fikk vi noen som helst respons eller forståelse for ranet som staten ved ASD foretar seg over for nevnte grupper.

I mai 2019 tok vi derfor direkte kontakt med Stortingets presidentskap. Lederen for sekretariatet, Dag N. Kristoffersen, kom den 8. august til sfm.no med følgende beskjed, og vi siterer fra e-posten.

________________

Samfunnsmagasinet

Ansvarlig redaktør Jan Hansen

Jeg viser til foreløpig tilbakemelding på epost 3. mai 2019.

Det kan opplyses at administrasjonen forbereder en sak til presidentskapet med sikte på behandling i september/primo oktober 2019. Vennligst gi meg en tilbakemelding om det er annen dokumentasjon eller informasjon som ønskes formidlet til presidentskapet.

Med vennlig hilsen
Dag N. Kristoffersen
Sekretariatsleder
_________________