Bompenge-krigen på Nord-Jæren

Publisert 31.10.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Arkivfoto: Sfm.no

I forbindelse med konflikten som fortsatt pågår i Stavanger og Sandnes, og grunnet bompengepakken på Nord-Jæren, så er det legitimt å spørre om hvem det er som driver med splitt og hersk, politikerne eller folket? At temperaturen blant bompengemotstanderne i de nevnte områder har steget betraktelig er fullt forståelig, ikke minst grunnet den avmakt og frustrasjon som folk flest i disse områdene føler.

Det er tydeligvis bare politikere med ”dollartegn” i øynene, som åpenbart ikke skjønner skadene de nå er med på å påføre ganske mange. Makteliten som ble valgt inn av folket – for folket, har i både ord og gjerning vist at de overhodet ikke bryr seg om velgerne etter at deres egen makt er sikret. Politikerne på Løvebakken gjentar igjen og igjen at det er politikerne ”lokal-” og ”fylkesplan”, som avgjør om det skal tigges mer penger fra luften på norske lokal- fylkes- og riksveier. Det er likevel Stortinget som godkjenner at bompenger får innføres.

På Stortinget og i Regjeringen sitter også FrP, partiet som skulle fjerne alle bomstasjoner i Norge – bare de havnet i regjering. Nå har de satt i fem år sammen med destruksjonspartiet Høyre. Hva har skjedd? FrPs løgn og bløff er for lengst avslørt. Montering av nye automatiske tiggere har eksplodert, og folk flest blir nå flådd til skinnet av hensynsløse norske politikere: Både på riks-, fylkes- og kommunalt plan, og på tvers av flere partigrenser. De som blir rammet og som føler seg tråkket på, har i det siste tatt i bruk metoder som ikke er helt uvanlige i andre land. De har bl.a. tatt seg inn på bystyremøter for å få gi uttrykk for sine klare meninger.

De politikere som har skapt situasjonen og konflikten på Nord-Jæren, går nå til politianmeldelse av demonstranter. I stedet burde de kommet folket i møte, og ikke minst fulgt demokratiske spilleregler – som sier at ”flertallet bestemmer”, altså flertallet i folket – ikke hos politikerne, og særlig i en slik viktig sak som bompengesaken. Ordensmaktens resurs bør brukes der den trengs aller mest, ikke til å straffeforfølge noen som helt legitimt gir uttrykk for ren fortvilelse og frustrasjon. ”Berettiget harme” er det også noe som heter i den norske straffeloven.