Bonusfesten i næringslivet fortsetter

Publisert 27.3.2023
Tekst og foto: Simployer

Til tross for utfordrende tider for mange i norsk næringsliv, fortsetter bonusfesten. I fjor fikk én av fem arbeidstakere utbetalt bonus. Totalt var bonusutbetalingene på 45,6 milliarder kroner i 2022.

Kraftig bonusøkning andre år på rad

De siste to årene har totale bonusbetalinger i Norge totalt økt med 12,2 milliarder sammenlignet med 2020. Tallene som Simployer har hentet fra a-ordningen viser at det i fjor ble utbetalt 6,1 milliarder kroner mer i bonus i 2022 enn i 2021, noe som utgjør en økning på hele 15,4 prosent.

– Det er overraskende at utbetalingene holder seg så høyt sett i lys av den tiden vi er i med permitteringer, høyt sykefravær, økte kostnader og konkurser, sier Espen Øren.

Nesten 600 000 fikk bonus

Totalt fikk 572 929 personer utbetalt bonus i fjor, noe som gir et gjennomsnitt på kr 77 957 per arbeidstaker.

– Mens noen bransjer sliter, er det tydelig at det går veldig bra for andre. Shipping, kraft, finans og oppdrett er eksempler på bransjer der vi ser det deles ut generøse bonuser, sier Øren.

Det som skal rapporteres som bonus i a-meldingen er både bonusytelser som stammer fra egen arbeidsinnsats, men også bonus som helt eller delvis skyldes andre faktorer, for eksempel resultatbonus, overskuddsdeling, gratiale eller tantieme (andel nettooverskudd). Prosentlønn, provisjonslønn og akkordlønn rapporteres ikke som bonus.