Bør det være lov å sende faktura på SMS?

Publisert 9.2.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Svært mange har fått inkassovarsel fra et legesenter og enda flere gebyrer for ubetalt faktura. Legesenteret har kun sendt faktura på SMS, og den SMSen har flere oversett/ikke oppfattet at var en faktura. I tillegg måtte den aksepteres innen 48 timer. Er det godkjent å kun sende faktura på SMS, eller kan man bestride inkassovarslet og gebyret med bakgrunn i at man ikke har mottatt faktura?

Forbrukerrådet har i lengre tid undersøkt om gebyrpraksisen kan være et lovbrudd. Et forbud mot innkreving av gebyrer for digitale fakturaer og et tak på for eksempel. 35 kroner for postsendte fakturaer kan være løsningen. Det vil gjøre det enklere og billigere å være pasient.

Det er mange som sliter med å ta i bruk digitale løsninger og da må man ha systemer som også imøtekommer deres behov, hvis man mangler terminal. Det er antydet at det er to prosent som ikke kan betale og ti prosent som opplever at det er betydelig vansker med å få betalt av forskjellige grunner.

Det er ofte eldre eller funksjonssvekkede som kan ha problemer med å forholde seg til digitale løsninger. Årsmøtet i Trøndelag Pensjonistpartiet vil forfølge denne problemstillingen og kreve at Forbrukerrådet øker engasjementet for å få vekk dette urimelige gebyret fra helsetjenester.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet