Bør man omsider gjennomgå veterinærbransjen?

Publisert 16.2.2024
Illustrasjonsfoto: Colourbox

En hundeeier bruker sterke ord til Avisa Sør-Trøndelag (MN 24) og kaller det «et ran», når hun snakker om de høyeste prisene innenfor veterinærbransjen. Hun sparte over 20 000 på tre veterinærbesøk og var naturligvis sjokkert over prisforskjellene på de enkelte veterinærer. Jeg skjønner godt at mange reagerer på prisene hos de store dyreklinikkene, og synes det er fint at det stilles spørsmål rundt prissetting enkelte steder. Jeg vil som politiker for Pensjonistpartiet utfordre de øvrige politiske partiene om temaet betaling for veterinær/dyrlege.

Bør det være en ordning med egenandel også på slike tjenester?

Betaler du mere enn et vedtatt beløp i egenandeler for behandling eller medisiner for ditt dyr i løpet av et år vil du få frikort for egenandelstak. Veterinærer blir uformelt også kalt dyrlege, eller enda mer uformelt dyredoktor. Deres profesjon er å hjelpe dyr som har helserelaterte problemer, enten gjennom forebygging eller klinisk behandling, hindre sykdomsoverføring fra dyr til mennesker samt å drive forebyggende helsearbeidet innenfor matområdet.

For Pensjonistpartiet så er dyrevelferd viktig å forsvare slik at dyret ikke påføres noen form for unødig lidelse. Det er dessverre et faktum i dag at mange ikke har økonomi til å oppsøke veterinær / dyrlege når familiens kjæledegge er syk. For de fleste så er hunden/katten mm. et viktig familiemedlem som fortjener all omsorg. Tiden er inne for å få til en diskusjon om hvor mye det skal koste for å behandle familiens kjæledegge ved skade eller sykdom.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting