Bør Trondheim kommune ansette en ung influenser?

Publisert 30.9.2022
Foto: Privat

Melhus kommune ønsket å bli bedre på å promotere og få ut informasjon om de tilbudene de har for ungdom direkte til ungdommen. Derfor har de ansatt en ungdomsinfluenser som vil få ansvar for å dele informasjon i form av videoer i sosiale medier. I første omgang skal influenseren i Melhus bruke 4 timer i uka til jobben. Melhus kommune har over tid sett at de ikke når ut til ungdommen med informasjon om alle tilbudene de har.

En kommunal influenser kan oppdatere de unge på arrangement, hva politikerne gjør og hvilke organisasjoner som kan hjelpe dem. I tillegg kan organisasjonene få verdifull input fra ungdommene. Det å dele informasjon på egen hjemmeside, i lokalaviser og på Facebook har ikke vært nok. Det er ikke der de unge er. Nå skal Melhus kommune være på TikTok, Snapchat og Instagram. Og kontoene skal drives av denne unge influenseren. Det gjør de i Melhus for å nå ut med ungdommens stemme og blikk.

Bystyret ber kommunedirektøren vurdere å ansette en influenser som kan promotere og få ut informasjon om de tilbudene som finnes for ungdom i Trondheim kommune.

Svein Otto Nilsen
Pensjonistpartiet