Brudd på opphavsrett kan koste skjorten!

Publisert 13.7.2018
Av Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
(Ansvarlig redaktør www.sfm.no)
Foto: Colourbox/Sfm.no

I dagens moderne og teknologiske samfunn, deles det mye informasjon på Internett som opprinnelig stammer fra ulike medier og nettsteder. Delingene skjer på sosiale medier som eksempelvis Facebook. En slik deling er i utgangspunktet en fordel for mediet (nettstedet), som i de fleste tilfeller da får flere lesere og besøk. Men så var det dette med å vite hva man kan dele av tekst og bilder fra et annet nettsted på eksempelvis Facebook.

Det finnes mange mennesker rundt om i verden som ikke alltid er klar over hva som er tillatt og ikke tillatt å videredistribuere på Internett. Det visste (?) tydeligvis heller ikke en norsk kvinnelig ”blogger”, som ulovlig kopierte en hel bok og la den ut for ”gratis nedlasting” på et nettsted i Litauen Da dette ble oppdaget fjernet nettstedet hele profilen til ”bloggeren”, som egentlig burde vite mye bedre. Saken ble politianmeldt og ”bloggeren” blir avkrevd en klekkelig erstatning. Saken ligger fortsatt som skadeanmeldt hos norsk politi.

Det sosiale nettstedet Facebook har et greit felt som gir den som vil dele en sak, muligheter til å komme med egne utsagn og kommentarer til en sak publisert på et annet nettsted. Men feltet må derimot ikke benyttes til å publisere store deler av en artikkel eller hele artikkelen. Da overtrer man en grense som i sin ytterste konsekvens kan medføre erstatningsansvar. Det samme gjelder bilder av artikler fra papiraviser, dvs. dersom hele teksten kan leses. Nedenfor viser vi et eksempel om hvordan man kan dele en sak på Facebook, og samtidig unngå å risikere både erstatningsansvar og krav i etterkant.

(Saken fortsetter under bildet)

Vi ber derfor enhver om å utvise varsomhet med hva som deles. Det å ikke bry seg kan bli dyrt for den som ignorerer en slik advarsel. En faksimile av en artikkel eller et oppslag fra en papiravis eller et ukeblad er også ok å dele, så lenge all annen tekst enn overskriften ikke gjøres lesbar. Her er Åndsverkloven også meget klar og tydelig.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40