Brukthandelloven må forenkles

Publisert 26.4. 2023
Foto: Cololurbox

Brukthandelloven/Forskrift om handelsverksemd med brukte eller kasserte ting må forenkles. For å bekjempe overforbruket er man her i landet avhengig av mer brukthandel. Hvorfor må det være vanskeligere å drive en bruktbutikk enn en vanlig butikk med dagens lovverk?

Bruktbutikkene må følge den såkalte brukthandelloven, som gjør det både arbeidskrevende og komplisert å selge brukte klær og varer. Driverne av bruktbutikkene må bruke en stor del av arbeidskapasiteten sin på å veie og lage beskrivelser av varene.

Dagens lovverk er utdatert og må oppdateres. Overforbruket er et enormt samfunnsproblem og mer brukthandel er en av de letteste løsningene på det. Da kan man ikke ha en lov for brukthandel som kompliserer driften så mye at folk ikke ser muligheten til å drive.

Hva er problemet med dagens lovverk?

Dagens regler sier at man må føre inn hver enkelt vare for hånd i en såkalt skraphandlerprotokoll, varene veies og beskrives, noe som skaper utrolig merarbeid. Det er ikke bare å starte en gjenbruksbutikk, for man må ha politigodkjenning. Ønsker man å ha ansatte så må man også ha politigodkjenning.

Ønsker samfunnet å få redusert kasting av brukte klær og varer så må brukthandelloven forenkles slik at flere ønsker å starte opp. Måten folk handler på har endret seg de siste årene, med nye salgskanaler og interesse for gjenbruk. Man må skape et regelverk som er tidsriktig, samtidig som det forhindrer omsetning av stjålne varer og annen uønsket virksomhet.

Svein Otto Nilsen
1. kandidat på Pensjonistpartiets fylkestingsliste i Trøndelag