Burde man oppfordre til selvtekt mot innbrudd og hærverk?

Publisert 13.3.2023
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er stor irritasjon over at politiet ikke bestandig kommer når man ringer dem pga. innbrudd. Det virker som at innbrudd i hus og hjem er mindre viktig for politiet. Politiet er også for slepphendte med kjeltringer som blir tatt på fersken og tyvgodset funnet. De kjenner dem med navn og bosted.

Det er synd når politiet sier at de ikke kan gjøre noe fordi kjeltringene har mye kriminelt på seg fra før. De slippes løs, og det er bare for dem å gjøre nye innbrudd. Det er ikke bare politiet som kan pågripe noen. Faktisk kan hvem som helst gjøre det. Men det gjelder bare hvis den mistenkte «treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor», som det heter i loven.

Er det lov å stoppe en nasker som forlater butikken med lommene fulle? Kan du ta din stjålne sykkel tilbake hvis du ser noen trille den på gaten? Du har rett til å gripe inn hvis noen bryter seg inn i huset ditt, men det er ikke lov å straffe tyven ved å gi personen en omgang juling.

Dersom noen stjeler fra deg, og du tar dem på fersken og det er ferske spor, har en rett til å pågripe dem. En skal da straks varsle politiet, og kan holde på vedkommende til politiet kommer. Dersom personen er voldelig og utagerende, kan en bruke nødvendig makt for å holde personen i ro. Hva er nødvendig makt og når går man over streken? En har ingen rett til å bruke vold mot en person som er pasifisert sies det. En skal ikke «skyte spurv med kanoner», for å si det folkelig. Kanskje burde man gjøre det for å lære dem folkeskikk.

Dersom sykkelen din blir stjålet, og du en uke senere oppdager en som sykler på din sykkel, har du rett til å stoppe vedkommende. Men du kan ikke pågripe ham. Tar du sykkelen igjen, er det selvtekt. Det er merkelige bestemmelser og fokuset er hele tiden rettet mot at kjeltringene ikke skal skades og lite til de som blir påført alle kostnadene med innbrudd og hærverk.

Bruk av borgervern kan oppfattes som et alternativ eller supplement til den offentlige rettshåndhevelsen, som i Norge utøves gjennom politiet. Spørsmålet om å etablere borgervern dukker ofte opp i den offentlige debatten, særlig knyttet til politiets prioriteringer og manglende ressurser. Mulig at borgervern presses seg frem også i Trondheim ettersom politiet ikke klarer å slå ned på de kjeltringene som lever av å bryte seg inn i garasjer og buer for å stjele folks eierandeler.

Politiet vet ofte hvem som står bak det enkelte innbrudd pga. overvåkingskamera, men gir kun en klapp på skuldra og ingen straff som kanskje kan redusere innbruddsmengden.

Svein Otto Nilsen
Bystyrerepresentant for Pensjonistpartiet i trondheim