Bussen er hovedpulsåra Ranum, også på distriktet

Publisert 31.3.2023
Foto: Sfm.no (Innfelt: Privat)

Ordførerkandidat i Trondheim Kent Ranum fra Høyre sier til media at skal man lykkes i å bli en internasjonal, liten storby, så må man ha et velfungerende kollektivtilbud. Det er nok riktig. Ranum ønsker buss-revolusjon i Trondheim for tilbudet er dyrt og dårlig. Det er ikke dyrt Ranum hvis man reiser fra Melhus til Stjørdal, men det er dyrt hvis man kun skal reise et kort stykke innad i byen. Vi trenger differensierte satser.

Busstilbudet er meget bra fra de fleste områdene i Trondheim, men enkelte områder har tilbudet blitt dårlig som for eksempel på Flatåsen, Være, Byneset og Jonsvatnet for å nevne noen boligområder. Kan ikke huske at Høyre har løftet en finger for disse og andre områder som trenger forbedringer, men det har undertegnede.

Det snakkes så mye om kollektivtransporten i Trondheim og rett og slett prioriterer fylkespolitikerne dette fremfor distriktsrutene.  Dette tørr jeg å si selv om jeg er fra byen. Det må finnes en evne Ranum til å se at kollektivtrafikk ikke er et sentrumsfenomen. Behovet er tvert imot større på bygda enn i byen – avstandene er større, alternativene er langt færre.

Bussen er en hovednøkkel for å gjøre bygda til et attraktivt sted å bo. Bussrute etter bussrute i distriktet rundt i landet er lagt ned med begrunnelsen «ulønnsom».  Distriktskommunene reklamerer med “det gode liv på landet” Kampanjene for å snu flyttestrømmen og stabilisere folketallet glemmes når man kommer til muligheten til å forflytte seg uten bil. Uten buss opplever mange det å vokse opp på bygda som sosialt vanskelig og ekskluderende.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting
og Bystyrerepresentant i Trondheim