Butikk-døden i Bergen Sentrum

Publisert 10.7.2019
Foto: Sfm.no

I de senere årene har feilslått styring fra politikerne i Bergen sørget for at Bergen sentrums forretninger holder på å dø. Noen har reddet seg ved å flytte ut til bydelene, hvor det er lettere å drive lønnsomt. «Folkets tjenere» er blitt «folkets plageånder», ved å etablere håpløse tilstander for kunder som vil/må bruke egen bil. Soner, parkerings-forbud, stengte gater, enveis-kjøring, og et idiotisk mål om at kundene til Sentrum skal bruke kollektiv transport.

Med en slik holdning, og med total blindhet for at BILEN er folkets egen-valgte og selvfølgelige transportmiddel, er det etter hvert kroken på døren for mang en god og tradisjonsrik Bergens-butikk. Får nåværende bystyre det slik de tydeligvis ønsker, blir Sentrum et område som består kun av spisesteder, syklister og taxier! (Som om det ikke er nok serveringssteder i Sentrum allerede!)

Så får alle vi vettuge håpe at høstens valg gjør det lettere å leve for det som er igjen av seriøse Sentrums-bedrifter. Når bomstasjonene demonteres, parkeringsplasser åpnes opp igjen, gater kan tas i bruk igjen, og folk i bydelene finner det lettere og mer attraktivt å handle i Sentrum – MED BIL, – ja, da blir det kanskje en ny giv for den historiske handelsbyen Bergen! Det er jo tillatt å håpe! Men med dagens ledende by-politikere ser det rimelig mørkt ut! Trist!

Terje Haugom