Bygg innskuddsfrie boliger til trengende

Publisert 7.6.2019
Foto: Sfm.no

Lovfestet prisregulering på utleieboliger burde for lengst vært gjeninnført. En slik, og en absolutt nødvendig bremse, hadde vært med på å gjøre det mindre attraktivt for grådige boligspekulanter. Dem har vi mer enn nok av i Norge.

Hva hadde Norge som nasjon tjent på og latt alle fått en verdig bolig til en overkommelig pris? Flere av våre arbeidsledige hadde kunnet ta seg forskjellige jobber i byer og tettsteder hvor flere bedrifter formelig skriker etter folk. Mange ledige arbeidsplasser fylles i dag av gjestearbeidere fra våre nye EU land, og som også bor i campingvogner og i førerhytten på langtrailere.

Kommunenes egen grådighetskultur har også fått herje fritt fra begynnelsen på 1970 tallet. Sosial boligbygging har også måttet gi vike for andre ”investeringer”, hvor også ganske dyre «kunstverk» inngår i flere tilfeller. Norge har råd til å bygge innskuddsfrie boliger til dem med lavest inntekt. Vi kan bygge slike boliger i hele Norge. Det er den tverrpolitiske krangle- og vrangviljen som fortsatt er den største bremseklossen for at så ikke skjer.

Det ropes stadig fra politisk styrte økonomer om økt risiko for ”overoppheting” i norsk økonomi, dersom prisene på boliger eller utleieboliger går kraftig ned. Dette er rent sludder og viss vass. Nå må våre folkevalgte i by og bygd skjønne at norsk boligpolitikk må legges radikalt om. Svenskene og danskene har skjønt det. Utrolig nok har også amerikanerne begynt å skjønne det. Men igjen er det Ola Nordmann som er sinker, og sett i europeisk sammenheng.

Du skal kunne bo og leve av dine inntekter. Boligutgiftene tar fullstendig knekken på svært mange norske enslige, enslige foreldre, pensjonister generelt og nyetablerte barnefamilier. Er det ingen oppegående politikere som ser at dette også fører til enda større klasseforskjeller i den ellers så gavmilde og søkkrike fjellheimen? At ikke dagens regjering ser det er ikke så merkelig. For der i gården gis det intet ved dørene.

Alle har ikke råd til et eget hus. Alle har ikke råd til flermillion-innskudd. Dessuten er det ganske frekt av myndigheter og politikere, folkets tjenere, å tvinge noen til å sette seg i gjeld til langt oppetter ørene. Og igjen. Bare for å få seg et akseptabelt tak over hodet. Snu mens vi enda er nasjonale eiere til vår gigantiske oljeformue. Den tilhører folket! Merk dere det alle sammen!

Redaksjonen i sfm.no