Bygge landet – og så rive det igjen!

Publisert 9.5.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I landsfader Einar Gerhardsens tid og de nærmeste år etter, ble Norge bygget opp igjen etter 2. verdenskrig og trange tider. Veier, tunneler og broer ble bygget, og jernbanen var i god vekst. I 1960 fikk hvermannsen kjøpe seg bil. Og det var to ting Norge fremdeles ikke hadde, men klarte seg bra uten: Olje og bompenger. Politikerne brukte statsbudsjettet så langt de kunne, og uten å rane fellesskapets privatøkonomi. Uten skremsels-propaganda om klima o.l.

Så kom olje-tiden på 70-tallet, og Norges rikdom økte. Etter hvert ble oljefondet så stort, at selv garvede tall-kunstnere hadde problemer med å telle nullene i formuen. Samtidig oppstod en eskalerende griskhet hos kommune-politikere, så vel som hos dem på Stortinget. Til tross for at Norge etter hvert ble et av de rikeste land i verden, ble idéen om at du og jeg og alle burde betale mer for å bo i dette landet, og at det å bruke egen bil skulle koste. I tillegg samlet klima-menigheten seg i Paris, og koret sang unisont om hvor jævlig forbrennings-motorene er for luften vi skal puste i. Pr. dags dato har ingen beviselig krepert av luften i Europas byer og tettsteder. Men overtroen spredte seg til vanlige politikere. Så ca. midt på 1980-tallet så Miljøpartiet De Grønne dagens lys, og da tok fandens idéer om å kverke privatbilismen alvorlig fart.

Bompenger, el-bilismen, strømprisene og drivstoffprisene er alle på vei mot himmelen. Alt pga. at noen kålhoder synes det er greit å plage folk flest. Våre forfedre-politikere bygget landet – uten olje, og uten bompenger. Staten og Stortinget bestod av folkets tjenere som var sitt ansvar bevisst. Dagens politikere – med unntak av et par politiske partier – er totalt blinde for hvordan de plyndrer vanlige folk med strømpriser, drivstoffpriser, urettferdig behandling av bilister som kjører ekte biler, i forhold til dem som kjører batteri-biler, som både tar like stor plass i trafikken, går tom for strøm og lager helvetes køer og forurensing av biler som burde få kjøre videre, som pga. dobbel vekt sliter dobbel så mye asfalt og ditto svevestøv, bare for å nevne noen fakta. I tillegg slipper batteri-bilistene unna med lavere avgifter og bompenger! God dag, mann hostesaft!

Dagens politikere – med unntak av et par partier – river ned landet som de ekte politikerne bygget! Ved å tyne folks privat-økonomi, mens de salter ned billionene – som er det norske folks rettmessige eiendom! Det partiet som i regjering klarer å forstå at plyndringen må ta slutt – at drivstoffet ikke trenger å koste mer enn 12 kr literen, strømmen 37 øre pr. kWh, at landet tjener så bra, at ALLE bomstasjoner kan fjernes osv., – vil bli sittende!

Terje Haugom, Demokratene.