Byggestopp for bare hytter?

Publisert 6.10.2023
Foto: Colourbox

Kan man nå se konturene av at snekkerbestanden nå er i «tilbakegang», eller tar de nå bare en pause, permiterer seg, nettopp fordi at man ikke har nok å gjøre? Dette er ikke helt sant, all den tid at der finnes mennesker som allerede har bygg man eier som kunne trenge et aldri så lite løft på flere områder?

Er virkelig snekkere så lite lysten på arbeid at de ikke kan påta seg renoverings-arbeid mens man venter på de store oppdragene? Jeg garanterer at der finnes flere bygg, hytter som annet som kanskje trenger et aldri så lite løft, men kan man stille spørsmål ved om snekker-bestanden er så lite arbeidsvillige at de ikke klarer på å påta seg andre oppgaver enn for store utbyggere, når man vet at der står hus, hytter, låver etc og skriker etter en snekker?

Noen steder kan man nok tenke tanken på at på en øy der er man nok redde for å få sjøvann på verktøyet i og med at man ikke gidder å sette føttene sine i en båt for et stykke arbeid, stort eller i mindre format? Selv om folk ser og skjønner at å jobbe på en øy gir en noen utfordringer, er det likevel bedre da å være arbeidsledig, spør jeg? Ikke hjelper det om man kjøper seg en ekstra båt for material-sleping heller når snakker-bestanden ser ut til å virke noe lat?? Eller har noen sjø-skrekk? Kan man sette sånt på spissen på denne måten, eller er de faktisk så late, sjøredde at de ikke tør å plante beina sine i en båt?

Blir de som har sine sommerhus, hytter, jaktbuer, etc på en øy «der ingen skulle tru at nokon kunne bu», være avhengige av å «kjenne en snekker» før man får renovert litt etter hva pengeboken tåler? Slik tiden nå har blitt med økte renter som flyr til himmels, så er det for noen lite interessant å låne penger for et formål, så lenge at snekkerbestanden er livredde for å trå i en båt så lenge man ikke kan kjøre helt frem til trappa der jobber finnes?

Har man nå kommet dit hen at å få med seg noen naturopplevelser underveis i en jobb ikke lengre er «in»? At man også i noen timers fritid i en slik jobb har muligheten til litt matauke for seg selv om man ønsker det der fisken er gratis? Det skulle vel være noe om man også har med seg et kamera og får en ørn eller en elg på fotohold?? Muligheten er mange om disse hammer-kunstnerne er villige nok.

Ellinor Nerbø