Bygningslovens bestemmelser

Publisert 2.5.2023
Arkivfoto: Olav Martinussen (RIP)

Høyre fikk kjørt igjennom at man kunne bygge garasjer etc. en meter fra nabogrensen uten at man søkte, men byggemeldte tiltaket. Unntatt er om området det skal bygges i er et NLF-område. Da må man søke. Men så ser man at kommuner kan foreta en «ny reguleringaplan», og da blir man fastlåst om man skal bygge en garasje eller en veranda/ terrasse. Dette leser man om i tk.no.

Altså da ser jeg det dit hen at da kan man kanskje bare skrote bygningsloven. Den får da ingen hensikt for en som eier en eiendom man søker om å bygge en garasje på, eller om man byggemelder en slik. Dette betyr vel i klartekst at kommunen gjør som de vil trass i en ny bygningslov?

Selv om man har sett at folk setter opp verandaer og annet i et NLF-område og ikke kan ha søkt, så går dette glatt gjennom uten merknader? Man har lov til å bygge inntil 15 kvm uten søknader, og da er dette uholdbart at kommunen bare kan regulere seg vekk fra lover som staten/regjeringen har fastsatt? Sånne kommunale tiltak gjør jo eiendommer mindre verd?

Ellinor Nerbø