Da regjeringen Brundtland brøt Grunnlovens § 1.

Publisert 7.4.2018

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Pr. 2018 har vi en regjering som sammen med Arbeiderpartiet, er i ferd med å bryte flere av Grunnlovens paragrafer. Grunnloven er altså ikke lenger viktig, og respekteres ikke av 4 norske politiske partier – Høyre, FrP, Venstre og Arbeiderpartiet.

Da Gro Harlem Brundtland underskrev medlemsavtalen sammen med Finland, Sverige og Østerrike på Korfu den 24. juni 1994, innførte den norske regjeringen EU-institusjoner og forhandlet om medlemskap i EU. Professor i offentlig rett, Eivind Smith, brukte uttrykket «konstitusjonell katastrofe» om avtalen under en høring i Stortinget den 5. mai 1997. Men respekten for vår Grunnlov hadde allerede fått seg en solid «trøkk» – nasjonalfølelsen ble nærmest hånet, – noe som fortsetter i dag når regjeringen truer med å gi bort mer og mer av vårt arvesølv – altså gi bort mer og mer av norsk suverenitet! Både tilhengere (!) og motstandere av norsk EU-medlemsskap pekte på suverenitets-problemer allerede på den tiden førstnevnte avtale ble inngått. Mange betraktet den allerede da som direkte grunnlovsstridig ettersom den legger begrensninger på bl.a. Grunnlovens §§ 1, 49. m.fl.

For inneværende periode (2014-2021) bidrar Norge med hele 2.738 milliarder kroner – et mildest talt uhørt beløp som endatil betales for å rasere mer og mer av norsk suverenitet! Enhver kan vel tenke seg hva et slikt beløp ellers kunne bli brukt til blant våre egne borgere/skattebetalere/ eldre og syke! Hvis ikke alt dette her nevnt med rette kan kalles landsforræderi, så kan knapt noe annet kalles for det. Vår regjering pluss Arbeiderpartiet har helt klart tråkket solid på vår suverenitet, og fortsetter planmessig å gjøre det. Vi har aldri tidligere hatt en regjering, som til de grader handler på tvers av folkeflertallets ønsker og krav på en svært lang rekke områder som før har vært nevnt her i spaltene. Og Arbeiderpartiet allierer seg mer og mer med Høyre i sak etter sak – de har samme mål – å bli fjernstyrt fra Brussel!

Dem som fortsatt ønsker et suverent Norge for fremtiden, bør huske hvilke partier som klart tar avstand fra denne nærmest redselsfulle styringen av vårt land – nemlig Senterpartiet, Kystpartiet og Demokratene. Galskapen er allerede kommet uhyggelig langt, og vil bli fullendt mot folkeflertallets vilje i tiden fremover. Norge styres av en forblindet og arrogant regjering som også ser ut til å ha hypnotisert Arbeiderpartiet. Det hele minner sterkt om når en slange – liggende med åpent gap er i stand til å hypnotisere smådyr til å spasere rett inn i gapet på den. Det er nettopp en parallell til dette som skjer i Norge nå! EU/EØS er slangen – regjeringen er de villige og hypnotiserte småkrypene som tror de går inn i et paradis – mens virkeligheten nærmest kan betegnes som et helvete. Regjeringen burde da huske på at det som går inn gjennom gapet kommer ikke ut igjen den veien – men i motsatt ende!

Redaktørens merknad. Dette sier norsk straffelov om Norges suverenitet og fred. Spørsmålet er om dagens stortingsrepresentanter, slike som er for både EU/EØS og Schengen, egentlig er klar over straffelovens ordlyd og betydningen av lover de selv har vært med på å vedta. Red.
 
(Sakset fra Lovdata).