Dagbladets terningkast over regjeringens « topper og flopper».

Publisert 28.6.2018
Av Per H. Midtgaard
Foto: Sfm.no

Naturlig nok så var det ingen som oppnådde en sekser. Men tre ble belønnet med en femmer. Og det var vel ingen overraskelse at sjef – fruen halte en meget god femmer i land. De to andre var utenriksminister Ine Eriksen Søreide og arbeids og sosialminister Anniken Haugli. De øvrige i kollegiet varierte fra 1 til 4. Brorparten av statsrådene kom ikke høyere enn 3.

En statsråd: Eldre og folkehelseminister Åse Michelsen var den eneste som fikk 1 tallet for sin innsats. Årsak: Hun har ikke kunnet legge frem en eneste sak for Stortinget. Jeg har en følelse av at denne statsråden er av ny dato. Når hun da har ansvaret for landets eldre, er det påfallende at hun ikke har funnet en eneste sak å ta fatt i. Jeg tillater meg her å gi henne et oppdrag. Gå løs på tannhelsen til de eldre. En sak som er blitt fullstendig neglisjert av alle regjeringer.

Ellers så merker man seg at helseministeren Bent Høye ser ut til å ha en høy stjerne hos Erna, terningkast 4. Ser man bort fra luftambulanse skandalen, som iflg. Dagbladet ga ham en alvorlig skrape i lakken, så har han vist en pragmatisk holdning i sin gjerning som helseminister. Og at han kjenner sitt fag meget godt. I tillegg til denne skrapen i lakken, så reises det på annet sted i avisen en påstand fra ingen ringere enn hans partifelle Michael Tetzchner, om at Høye ikke har oppfylt stortingets krav om informasjonsplikt. Saken gjelder den storstilte utbyggingen av OUS.

Videre så spøker det for at Ullevål sykehus legges ned. Det reises virkelig sterk kritikk til helseministeren at konsekvensen av en nedleggelse av Ullevål sykehus, ikke er utredet forsvarlig. Alt tyder på at denne saken vil nok komme opp i stortinget med tiden. Skal vi tro på Dagbladets vurdering, så ser det ut til at hele regjeringen sett under ett, får en treer. Altså sånn midt på treet.