Dagens drap – morgendagens frykt

Publisert 5.1.2019
Foto: Olav Martinussen
Animasjon: Sfm.no

Dette kan dessverre stå som en daglig spalte-overskrift. Hver eneste dag den siste 1-1/2 uken har der blitt begått drap i Norge. Det har for en stor del dreiet seg om familiære hendelser, og i betydelig antall også av innvandrere eller med ditto bakgrunn. For noen årtier siden, – i en tid da Norge var et langt tryggere land ikke minst takket være en minimal innvandring – ble et drap slått stort opp i landets aviser, og et drap ble gjerne omtalt både i mediene og blant folk flest i månedsvis. Fordi det var ett drap over svært lang tid. Det var sensasjonelt med negativt fortegn, og var ganske uvant i vårt den gangen fredelige hjørne av verden.

Så har vi de omtrent daglige angrep både på uskyldige/tilfeldige og i spesielle miljøer, hvor der brukes kniv og skytevåpen. Her er det omtrent daglig skader og oftere og oftere også drap. Og igjen er det dominerende blant innvandrer-grupperinger. Tidligere var det i vesentlig grad i Oslo slikt skjedde, men det ser ut til at det etter hvert også skjer i de mest avsidesliggende småbygder. Folk uttaler da ofte til mediene at de aldri hadde kunne tenke seg at noe slikt kunne skje i deres lille lokalsamfunn. Det synes klart at hvis Norge hadde blitt spart for en hodeløs innvandring, hvor en uhyggelig stor del av individene har psykiske problemer.

Vi har i minne de såkalte trikkedrapene, bussdrapene og tilfeldige drap på åpen gate. Alle ofrene var helt tilfeldige mennesker. Alle er vel klar over at det er politikerne gjennom de siste 15-20 årene som er skyld i en slik utvikling. Åpne grenser, milde straffer og ofte unnskyldninger om psykiske plager, er blitt grunner til at også forbryterne slipper altfor billig – sleipe forsvarsadvokater finner oftest en eller annen unnskyldning som altfor ofte synes å bli godtatt av rettsvesenet. Det blir gjerne forbryterne som blir de stakkars menneskene. Det er egentlig en forbrytelse mot ofrene og deres etterlatte. Der må nå – jo før jo heller – satses på å få Norge ut av Schengen-samarbeidet, – skjerpe deler av vårt lovverk, og få utsendt dem som er kommet hit for å gjøre vår tilværelse utrygg!

Wilfred Høsteland