Dagens politikere – verd et psykologisk studium?

Publisert 2.11.2018
Foto: Colourbox

Benevnelsen folkevalgte hadde muligens noe for seg for 1-2 generasjoner siden, da folkeflertallets ønsker og behov var mer fokusert på. Politikerne satset vel noe mer på dette ved å programfeste en del slike aktuelle saker og ting. Men de ble selvsagt ikke alltid fulgt opp – dels av mangel på velger-oppslutning, og dels grunnet andre årsaker. Politikere har jo aldri vært det mest pålitelige folkeslag! De fleste har vel merket seg at den generasjon politikere som har styrt og stelt de siste rundt 20 årene eller så, stadig i økende grad vender ryggen til sine velgere når de har fått sine ettertraktete taburetter og en solid gasje. Dette kan vel trygt sies både om Stortingspolitikerne som om lokalpolitikerne. Makt gjør arrogant – makt gjør hensynsløs – makt skaper løgnere!

Der er flere høyaktuelle temaer i dag som får svært mye medie-plass. Noe av det mest aktuelle er vel bompenge-systemet som jo har tatt fullstendig overhånd. Med utgangspunkt i hva det opprinnelig var ment å brukes til, kan men vel trygt påstå at bompenge-systemet nå misbrukes i til de grader m.h.t. hva pengene går til. De går nemlig heller minimalt til veibygging. Store beløp går til helt andre formål – som f.eks. en meningsløs, vanvittig kostbar og uønsket videre utbygging av Bybanen i Bergen. Det er ikke slike prosjekter bompengene skal brukes til, så her blir man grovt bedratt av politikerne.

I Oslo og Bergen satses der nærmest fanatisk mye på å presse folk over til sykkel, offentlig transport – og apostlenes hester. Dette passer ikke folk flest av mange gode grunner. Såkalte «grønne» politikere – som egentlig ikke er politikere – sitter i sine egne bobler og drømmer om bilfrie byer – noe som i praksis vil si døde byer og butikkdød som igjen vil bety økende arbeidsledighet for tusener. Dette evner disse menneskene ikke å se – eller kanskje de er gale nok til å neglisjere det?  Jeg tror nok at det siste i stor grad er riktig.  Det verste med disse grønne drømmerne er at de utrolig nok klarer å hypnotisere Venstre og Arbeiderpartiet til å støtte dem og gå med på deres syke tanker.

Når det gjelder en annen betydelig – og egentlig farlig gruppering – kan Solberg-regjeringen trekkes frem, med dens nærmest utallige såkalte reformer som alle – uten unntak – har gått mot folkeflertallets klare tale og ønsker. Høyre har de siste 5 årene fremstått som et nærmest totalitært parti under mottoet «vil du ikke så skal du»! Høyre var i tidligere tider et talsparti for frihet – og foraktet kommunistiske diktaturer. I dag fører de selv en politikk på en lang rekke områder som ikke står tilbake for nevnte diktaturer – en udemokratisk politikk som forakter folkeflertallet og en stor del av egne velgere.

Hva er det egentlig som foregår i hodene til slike politikere? Dette må jo absolutt være et interessant forsknings-objekt for psykologer – hvordan mennesker som i utgangspunktet stort sett virker fornuftige, men som litt etter litt direkte forgriper seg politisk på både folk flest og sine egne velgere. En del av disse politiske forbrytelsene er alle de konkrete eksemplene som tidligere har vært vist og bevist her i Samfunnsmagasinet – hvor Regjeringen tråkker på både Grunnlovens hoved-paragrafer så vel som på dagens skattelover m.h.t. det som nå er kjent som pensjonist-ranet hvor gifte/samboende pensjonister frastjeles 10 % av sin opparbeidete pensjon! Mye mer har vært – og kunne ramses opp.

Så ærede psykologer: Her har dere et interessant og stort forsknings-prosjekt som vi «dødelige» gjerne skulle hatt svar på: Hvorfor går makten til hodet på noen slik at de etter å ha tigget oss om støtte ved valg – deretter dolker oss i ryggen! Det må jo utvilsomt være et alvorlig sykdomstegn!

Wilfred Høsteland