Ansvarsløse politikere

Publisert 15.11.2019
Foto: Colourbox

Pensjons-tyveriet som det med rette kalles – hvor gifte og samboende pensjonister fortsatt blir fra frastjålet 10% av sin opparbeidete pensjon fordi OECD har anbefalt det, går fortsatt sin kanossagang mellom offentlige etater og departementer.  Etter å sist ha vært oppe i Presidentskapet i Stortinget, er det fortsatt ingen som er ansvarlig for nevnte lovbrudd.  Det er nemlig et klinkende klart lovbrudd etter dagens skattelov, og her skal altså en ikke-norsk instans som OECD ha siste ordet – kort sagt en beskjed om at «bare bryt norsk lov – det gjelder jo bare pensjonistene!»

Det er mildest talt helt utrolig at noe som er vedtatt i Stortinget – den gangen med et tverrpolitisk flertall – i dag behandles som om vedtaket er kommet svevende ned fra ingensteds.  Minst et halvt dusin etater og departementer – og enkelt-politikere på Stortinget har så langt erklært seg inkompetente i saken.  Det nærmest sensasjonelle er at Stortinget har vedtatt en ulovlig lov som de så ikke kan/vil ta ansvaret for er lovstridig!  Man kan jo sannelig lure på hvor mange andre lover som er vedtatt i Stortinget gjennom årene hvor lovmakerne fraskriver seg ethvert ansvar??!!

Nå er ikke pensjonstyveri-saken over – den tøffeste delen gjenstår sannsynligvis.  For totalt ansvarsfraskrivelse fra dem som har vedtatt en lov kan man selvsagt ikke godta og si ja og amen til.  Det er svært alvorlig når lovmakerne benekter en lovstridighet de selv har skapt og som i dag rammer titusener av pensjonister.  Det er som nevnt penger som hver av disse har opparbeidet gjennom livet som politikerne har vedtatt skal holdes tilbake.  Det er følgelig å betrakte som en grov kriminell handling!   Det må og skal få følger!

Der snakkes mer og mer om politikerforakt – og med svært god grunn.  De såkalte folkevalgte som egentlig er der for å tjene oss velgere/borgere, er blitt våre herrer som herser med oss etter eget forgodtbefinnende.  Slik kan makten gå til hodet for dem når de har inntatt sine posisjoner og de selv har sikret seg selv fete inntekter og ditto pensjoner!

Nå skal vi følge med – med argusøyne – hvordan disse Stortings-politikerne prøver å vri seg unna sitt ansvar med enda flere syltynne argumenter.  Vi skal også følge med om det er visse partier som lager mer trøbbel enn andre i sakens anledning.  Våre mistanker går jo i visse retninger!  Vi kan vel regne med at saken nå – etter siste ansvarsfraskrivelse – har ført til at der lagres mer tørt krutt som vil bli brukt mot disse politiske forræderne som tør å betrakte seg som folkevalgte.

Vi pensjonister har etter hvert et svært solid beløp av våre egne penger til gode.  Det må og skal rikspolitikerne snart ta konsekvensene for – på samme måte som de mange uskyldig dømte i den andre pensjons-saken nå kommer til å rette sine krav til rettferdighet og feiltolkete lover – og til mennesker som kontinuerlig dytter ansvaret videre og videre uten å ta ansvar.  Det ender nok med at de til slutt – om ikke lenge – får hele pensjonisttyver-saken rett i fanget på seg.  Da vil det ikke nytte å dytte den videre.  Der må da enda (?) eksistere noe som kan kalles rettferdig juss her i landet – selv om man sannelig kan begynne å lure på det!  Dagens politiker-generasjon har adskillig å lære av generasjonene før dem – da vi stort sett hadde voksne politikere som var sitt ansvar bevisst!

Her har vi enda et klart bevis for hvordan norske rikspolitikere legger seg flat for direktiver og ideer fra utlandet (OECD og EØS) – som kommer fra Norges i dag utøvende hovedstad – Brussel!

Wilfred Høsteland