De blå-blå’s reform-galskap

Publisert 26.4.2019
Illustrasjonsfoto: Sfm.no

Jeg tror der er ganske bred enighet om at vi ikke har hatt en slik arrogant og inkompetent regjering i Norge i nyere tid som regjeringen Solberg. Der har vel etter hvert blitt foreslått/gjennomført et dusin såkalte reformer. Samtlige av dem ble der sterkt advart mot fra faglig hold og fra andre kompetente personer og instanser fordi de ville medføre flere ulemper enn fordeler.

Uten unntak har dette slått til. Det er ikke nødvendig å gå i detaljer, men det holder i massevis å henvise i stikkord-form til politireformen, sykehusreformen, skolereformen, nedleggelsen og meningsløs forflytting innen militære enheter, inngripen i opparbeidete rettigheter innen yrkeslivet, etc.etc. Dette er bare noe av den Høyre-styrte regjeringens nedrivnings-prosjekter.

Nå er det taxi-næringen som står for tur. Det må for en hver pris stoppes! Det Regjeringen egentlig går inn for i praksis er å legalisere pirattaxi-virksomheten. Hvem som helst skal altså få anledning til å starte taxi-selskap om de så bare har en bil. Høyre og FrP’s hodeløse frie konkurranse-tiltak innen omtrent alle markeds-områder holder på å gå fullstendig av sporet.

Da Drosjebilsentralen ble til Bergen Taxi, og flere utenlandsk-styrte selskaper kom inn i bildet, ble det bare mer og mer rot og misnøye. En by av Bergens størrelse trenger ikke en drøss taxi-selskaper, men heller ett eller høyden to som driver seriøst. Det samme må kunne sies også for Oslos vedkommende. Det gjør ikke alle dem vi allerede har. Vi har sett flere eksempler på det både m.h.t. overfor publikum, skattesnusk, og en del annet.

En av sidene innen taxi-næringen man har sett og erfart de siste årene er rotet og manglende publikumsservice innen pasient-kjøringen. Da Bergen Taxi hadde denne kjøringen, fungerte det svært godt, og folk var fornøyd. Slik er det ikke lenger når andre selskaper har blitt valgt inn av de lokale helse-foretakene. Nå er pasientene blitt kasteballer mellom helseforetakene og klart useriøse taxi-selskaper som ikke utfører jobben tilfredsstillende! De aller fleste ønsker Bergen Taxi tilbake – som de også ønsker Oslo Taxi tilbake der.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) er blant dem som kan bekrefte hvordan utviklingen har blitt, og det er ikke positiv lesning! Og verre vil det bli med «fri» konkurranse innen taxi-næringen. (Bergensavisens leder den 16.april i år refererer fint og dokumentarisk bl.a. TØI’s konklusjoner!)

Den nye «reformen» skal etter planen iverksettes fra 1. juli 2020, og her må alle gode krefter settes inn på å stoppe galskapen! Det er helt greit med fri konkurranse innen en del områder i samfunnet, men der er en del sider av offentlig interesse som må og skal holdes utenfor de såkalte frie markedskreftene. En av disse er taxi-næringen!

Et annet område er offentlig transport i de større byene og jernbanen. Nå må alt settes inn på å stoppe enda en av Høyre/FrP-regjeringens meningsløse frislepp av taxi-næringen. Hvor er det blitt av de andre partiene? Er de blitt hypnotisert til å være nikkedukker for de blå-blå?

Wilfred Høsteland