De feige tør ikke svare!

Publisert 7.1.2019
Foto: Wikipedia (Nina A Thune / Thor Sætre)

For en tid siden spurte undertegnede statsminister Solberg om det ikke var klare brudd både på Grunnloven og andre lover i en del vedtak etc. som er foreslått og dels gjennomført. Jeg nevnte klare punkter som dokumentasjon. Det er alminnelig høflighet og interesse for folket at politiske ledere (og andre politikere), svarer og kommenterer når de får direkte og personlige spørsmål.

Men Høyre fornekter seg ikke – arrogant som alltid. Men jeg – og mange med meg – vet at Erna Solberg fant det altfor pinlig å svare fordi hun var klar over at mine påstander var korrekte. Hun nedlatte seg heller ikke til å la en statssekretær svar for seg. Vanlige mennesker når ikke opp til pedestallene slike politikere har satt seg på. Da er de over alt og alle – tror de. Jeg etterlyste for øvrig etter noen uker svar fra Erna Solberg, men det hjalp selvsagt ikke. Jeg har også henvist til demokratiske regler og sunn fornuft overfor Høyres Monica Mæland, men hva mer kan man vente seg av en annen arrogant Høyrekvinne?!

Og endelig spurte jeg om vedkommende som klekket ut den fullstendig syke ideen om at post fra bl.a. Vestlandet går via Oslo, også når den skal til en lokal adressat. Posten blir slik ofte betydelig forsinket, og faren for at den kommer bort øker. Vanlige brev sendt fra Bergen til annen i Bergen, har tatt opp til 1 uke grunnet dette vanviddet. Så igjen: Kan vedkommende som fant på idiotien tørre å stå frem og kanskje også gi en «fornuftig» forklaring på dette molbo-tiltaket? For det må jo være en person som fra begynnelsen av har kommet med ideen.  Eller er dette enda en arrogant politiker som ikke har oppfattet sin oppgave – nemlig å tjene folket? Jeg forstår at det må være temmelig flaut å stå frem, men det er flauere å bli betraktet som en feiging – hvem du nå er!

Wilfred Høsteland