De har gjordt sin plikt, men hva med rettighetene?

Publisert 26.8.2022. Oppdatert.
Foto: Colourbox
Leder.

Ordtaket «gjør din plikt og krev din rett», var et godt gammelt sosialdemokratisk uttrykk som særlig Arbeiderpartiet i sin tid satte meget høyt. Det var altså snakk om et ordtak som forteller at de som gjør sin plikt, selvsagt skal kreve sin rett. Men hvordan framstår selve virkeligheten i dagens Norge?

Sfm.no spør om de som var med på å bygge opp Norge både før og etter den 2. verdenskrig, til den søkkrike nasjonen landet vårt er i dag, om alle disse har fått sine rettigheter som de hadde krav på? Svaret er et rungende NEI. Hvor mange år pågikk kampen for dem som hadde krav på krigspensjon, for deres heroiske innsats for Kongeriket Norge under 2. verdenskrig? Og hvordan hadde landet vårt sett ut i dag om det ikke var for disse heltene, mennesker som satte sitt eget liv på spill for å redde andre. De gjorde sin plikt, de krevde sin rett, men fikk de sine rettigheter likevel? Svaret er igjen et rungende NEI!

Det finnes også et annet ordtak (dog bibelsk) som man med rette kan benytte i dagens norske samfunn:

”De som lite har skal resten fratas, og de som mye har skal mer få”.

I Norge har dette blitt en svært så bitter realitet for svært mange. Vi har nemlig ikke lik velferd for alle i landet vårt. Dette er fakta som enhver folkevalgt må ta innover seg. Har eksempelvis landets nåværende pensjonister, de som i årevis har gjort sin plikt for fedrelandet, fått alle sine rettigheter som de lovmessig har krav på? Svaret blir igjen NEI.

I tilfelle pensjonistene, snakker vi faktisk også om fratatte økonomiske rettigheter på langt over 550 milliarder norske kroner siden slutten av 1960 tallet, penger som den norske staten har bedratt dem på med politisk godkjenning. Hvilken lovlig rett har forresten Norge til å samordne enhver pensjon, dvs. rett til hver måned å ta et visst antall kroner fra hver eneste gifte eller samboende pensjonist? Disse hadde jo egne og unike pensjonsrettigheter i henhold til regelverket, og helt uavhengig av øvrig sosial status.

Sfm.no spør om hvor i norsk ekteskapslov det står at staten har rett til å ta ut et månedsgebyr fra hver ektefelle eller samboer etter at de begge får pensjon? Da de nåværende pensjonistene var i arbeid, så var de hver og en pliktig til å betale skatter og trygdeavgifter hver for seg som alle andre. Igjen har norske politikere vist sitt sanne ansikt ved atter engang å la staten få underslå mange millioner som pensjonistene har lovmessig krav på. Hvor når skal denne uretten bli ryddet opp i?